Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ława

ława

sposób polowania zbiorowego polegający na tym, że myśliwi idą razem z naganką i strzelają do ruszonej zwierzyny. Ławą polujemy na zające i bażanty.

Polowanie ławą jest jednym z najstarszych i najbardziej tradycyjnych sposobów polowania zbiorowego. Polega na tym, że myśliwi, podążając za naganką, wywołują zwierzynę do ucieczki, a następnie strzelają do niej. Naganka może być prowadzona zarówno przez ludzi, jak i psy. Myśliwi mogą ustawić się w szeregu, krzyżu lub kole, aby lepiej widzieć i mieć lepszy dostęp do zwierzyny.

Ława jest szczególnie skuteczna w polowaniu na zające i bażanty, co sprawia, że jest popularna w Europie i Ameryce Północnej oraz w innych częściach świata, takich jak Afryka czy Azja. Polowanie tą metodą pozwala myśliwym na zdobycie dużej ilości zwierzyny w stosunkowo krótkim czasie.

Jednakże warto pamiętać, że polowanie ławą wymaga dużego nakładu pracy i koordynacji działań między myśliwymi oraz naganką. Wymaga to również odpowiedniej znajomości terenu polowania oraz umiejętności pracy z psami czy innymi narzędziami wykorzystywanymi jako naganki. Dla niektórych osób aspekt społeczny polowania ławą stanowi istotną wartość – jest to bowiem metoda polowania, która wymaga współpracy i koordynacji działań między uczestnikami polowania.

Podsumowując, polowanie ławą stanowi starożytną metodę zbiorowego polowania, która polega na sterowaniu zwierzyną za pomocą naganki w celu jej spłoszenia i zdobycia. Metoda ta cieszy się popularnością ze względu na swoją efektywność w pozyskiwaniu zwierzyny oraz potrzebę współpracy między uczestnikami polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ława w wyszukiwarce Google