Internetowy Słownik Łowiecki

Strona główna

Łowiectwo towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia. Przez wiele lat rozwijania tej aktywności, wykształcił się odrębny język środowiskowy, własna gwara myśliwska ułatwiająca wzajemne porozumiewanie się społeczności myśliwych.

Niniejszy słownik internetowy to obszerna baza określeń myśliwskich i kynologicznych oraz zwrotów gwary łowieckiej. Opracowana została na podstawie materiałów ogólnodostępnych w internecie oraz książki "1000 słów o łowiectwie" autorstwa M. P. Krzemienia.


Hasła łowieckie na dzisiaj:

rozmnażanie

wytwarzanie potomstwa. Istotna cecha żywej materii, zapewniająca ciągłość życia mimo zamierania osobników.

aportowanie

przynoszenie przez psa myśliwskiego strzelonej zwierzyny lub postrzałków,

grać

1) o trąbkach i rogach myśliwskich używanych na polowaniu w celu porozumiewania się;
2) o gończych psach myśliwskich: szczekać podczas gonienia zwierzyny w miocie;
3) o niektórych ptakach (np. głuszec, cietrzew): wydawać charakterystyczne głosy podczas toków.

niegniazdowy

ptak nie gnieżdżący się na danym terenie.

strzała

pocisk do luku lub kuszy składający się z grotu, drzewca i tylca z pierzyskiem. Groty wykonywano z metalu, kamienia lub twardego drewna. Na pionowym zakończeniu tylca było nacięcie do osadzenia strzały na cięciwie łuku.

bydleń jeleni, bydleń jeleni (Hypoderma diana Br)

szkodliwa muchówka, której larwy pasożytują w ciele jelenia, samy i łosia.

kicać

o zającu lub króliku: poruszać się wolnymi skokami.

Dlaczego powstał słownik łowiecki?

Dobry myśliwy powinien znać tradycyjne terminy łowieckie i zasady etyczne. Zrozumienie ich jest kluczowe w skutecznej komunikacji z innymi członkami braci łowieckiej. A ponieważ polowanie to często wspólne działanie, umiejętność jasnego i dokładnego komunikowania się jest szczególnie ważna w zapewnieniu bezpiecznego i pomyślnego przebiegu polowania.

Poza tym, dobra znajomość przepisów i kodeksu łowieckiego może pomóc myśliwemu w podejmowaniu świadomych decyzji w terenie. Na przykład wiedza o charakterystyce, zachowaniu i zwyczajach różnych rodzajów zwierząt łownych oraz metod tradycyjnie stosowanych do polowania na nie, może pomóc myśliwemu wybrać odpowiedni sprzęt i taktykę do konkretnego polowania.

Dokładne zapoznanie się z zawartością słownika myśliwego, ułatwia zrozumienie, kultywowanie i uszanowanie historii oraz kultury łowieckiej. Wiele terminów i zasad zostało przekazanych przez pokolenia myśliwych i odzwierciedlają one wartości i tradycje społeczności łowieckiej. Rozumiejąc i szanując te tradycje, myśliwy może przyczynić się do zachowania i podtrzymania kultury łowieckiej.

Myśliwi są ważnym elementem utrzymania zrównoważonego ekosystemu

Ostrożnie, świadomie zarządzając populacjami zwierząt łownych, myśliwy pomaga w zapewnieniu zdrowego balansu. Nadmierny przyrost populacji konkretnego gatunku zwierzyny, może spowodować długotrwałe, negatywne skutki dla fauny, flory, ale również siedlisk ludzkich. Ważne jest też kontrolowanie i powstrzymywanie rozprzestrzeniania się groźnych chorób.

Przestrzegając etycznych praktyk łowieckich, myśliwy może znacząco pomóc w ochronie różnych gatunków w ekosystemie. Wiedza na o lesie i żyjących w nim zwierząt, jest bardzo cenna przy działaniach na rzecz ochrony i zarządzania. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i zarządcami gruntów, myśliwy może pomóc w informowaniu i wspieraniu wysiłków na rzecz ochrony i zachowania środowiska.

Ogólnie rzecz biorąc, chociaż myśliwi nie są jedynym czynnikiem w utrzymaniu zrównoważonego ekosystemu, mogą odgrywać cenną rolę w ochronie i zachowaniu tych ważnych zasobów naturalnych.

Cechy dobrego myśliwego

  1. Przede wszystkim powinni mieć głęboki szacunek dla natury i zwierząt, na które poluje. Oznacza to nie tylko zrozumienie i przestrzeganie praw i przepisów łowieckich, ale także troskę o zwierzęta i ich siedliska.
  2. Oprócz tego dobry myśliwy powinien również posiadać dużą wiedzę na temat gatunków zwierząt, a także sprzętu i technik używanych do polowania. Obejmuje to zapoznanie się z zachowaniem i zwyczajami zwierząt, a także najlepszymi metodami ich tropienia.
  3. Kolejną ważną cechą jest znajomość praw, przepisów i terminologii. Bez tego nie można właściwie planować działań, ani podejmować właściwych decyzji.
  4. Umiejętności łowieckie i strzeleckie. Są niezbędne do humanitarnego i skutecznego pozyskiwania zwierząt, a także ze względów bezpieczeństwa.
  5. Ważna jest też sprawność fizyczna. Polowanie może być często wymagające fizycznie, wymaga długich okresów chodzenia lub tropienia, a także umiejętności obsługi sprzętu i radzenia sobie z wszelkimi wyzwaniami, które mogą pojawić się w terenie.
  6. Ogólnie rzecz biorąc, dobry myśliwy powinien być kompetentny, sprawny i świadomy. A także mieć głęboki szacunek dla przyrody i zwierząt, na które poluje.