Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: płaskonos

płaskonos, płaskonos (Spatula clypeata L.)

bardzo nielicznie lęgowy ptak z rodziny blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Charakterystyczną cechą płaskonosa jest wąski u nasady dziób, rozszerzony przy końcu. Długość ciała ok. 50 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 80 cm. Upierzenie samca w szacie godowej czarnobrązowe z zielonym połyskiem na stronie grzbietowej, rdzawobrązowe na stronie brzusznej, głowa zielona. Pierś biała, lusterko czarne. Samica brązowoszara w ciemne plamy. Płaskonos żywi się planktonem. Przylatuje od marca do kwietnia, a odlatuje od sierpnia do listopada. Gniazdo zakłada w trzcinie i sitowiu. Samica składa 7-12 jaj, które wysiaduje przez 21-25 dni. Pisklęta są zagniazdownikami, zdolność lotu osiągają po 4 tygodniach. Ptak łowny.

Płaskonos jest ptakiem, który występuje w Europie, Azji i Afryce. Wyglądem przypomina kaczkę, ale ma dłuższy i wąsko zakończony dziób. Upierzenie samca jest czarnobrązowe z zielonym połyskiem na stronie grzbietowej i rdzawobrązowe na stronie brzusznej, a samica jest brązowoszara z ciemnymi plamami. Płaskonos żywi się planktonem. Przybywa do lęgowisk od marca do kwietnia, a odlatuje od sierpnia do listopada. Gniazdo zakłada w trzcinie i sitowiu. Samica składa 7-12 jaj, które wysiaduje przez 21-25 dni. Pisklęta są zagniazdownikami, zdolność lotu osiągają po 4 tygodniach.

Płaskonos jest ptakiem łownym, co oznacza, że może być polowany przez myśliwych. Jest to ptak bardzo nielicznie lęgowy, co oznacza, że liczebność populacji tego gatunku jest bardzo niska. W celu ochrony płaskonosa należy ograniczyć polowania na te ptaki oraz chronić ich lęgowiska poprzez ograniczenie ingerencji człowieka w ich naturalne środowisko.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj płaskonos w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

polano, polano, wiecha

ogon wilka.

pędzel, pędzel, wiecheć

kiść włosów na zewnętrznej części organu płciowego rogacza, byka, tryka i dzika.

ptactwo

zbiorowa nazwa ptaków łownych.

przelatek

dzik urodzony w ubiegłym roku.

paradoks

gwintowanie końca lufy w broni śrutowej. W przypadku strzelania, kulą paradoks miał nadać jej ruch obrotowy.

parkot

woń jelenia byka podczas rykowiska.

przecinka

wąska dróżka wycięta w lesie.

podjazd

rodzaj polowania polegający na podjeżdżaniu (na sankach lub furmanką) przez myśliwego do zwierzyny na odległość strzału. Myśliwy wyskakuje z pojazdu i kryje się za drzewem lub krzakiem, (...)

posokowiec bawarski

pies myśliwski, wyglądem przypominający większych rozmiarów jamnika. Maść czerwonobrązowa lub czerwonożółta. Pracuje wyłącznie na farbie za postrzałkiem. Przydatny szczególnie w (...)