Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: padać w ogniu

padać w ogniu

o zwierzynie, która strzelona dokładnie pozostaje na miejscu strzału.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj padać w ogniu w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

plusk, plusk, kielnia

ogon bobra.

pasynek

odnoga na łopacie łosia.

parostki

poroże kozła sarny. Prawidłowe parostki dorosłego kozła to szóslak. Stanowią trofeum z kozła.

przezimek

o zwierzynie urodzonej w ubiegłym roku.

panewka

wklęsłe miejsce znajdujące się pod kurkiem strzelby skałkowej, gdzie podsypywało się proch (zob. skałkówka).

pieśń głuszca

głos wydawany przez tokującego koguta. Składa się z 4 wyraźnie oddzielonych zwrotek: klapanie powtarzane 5-15 razy przez około 4 s., trelowanie około 2 s., korkowanie - krótki główny ton (...)

położyć

powalić celnym strzałem grubego zwierza.

poroże

parzyste wyrostki kostne nasadzane na możdżeniach samców (wyjątek: u renifera także samic) jeleniowatych. Poroże jest corocznie zrzucane i ponownie nasadzane. Poroże jelenia, łosia i (...)

pyf

rozkaz dla psa myśliwskiego wystawiającego, aby ruszył zwierzyny.