Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pąd

pąd

trop zwierzęcia, po którym przebiegły psy

Pąd to trop zwierzęcia, który pozostawia po sobie psy łowieckie. Jest to ślad pozostawiony na ziemi, będący efektem ruchu i zapachu zwierzęcia. Pęd jest kluczowym elementem polowania, umożliwia psom wykrycie i śledzenie zwierzyny. Psy łowieckie charakteryzują się wyjątkowym węchem i słuchem, co pozwala im na wykrycie pędu z odległości kilku kilometrów. Ponadto potrafią określić, czy trop jest świeży czy stary oraz kierunek, w którym zmierza zwierzyna. Oprócz tego, psy są w stanie rozpoznać rodzaj zwierzyny, która pozostawiła pęd, co umożliwia myśliwym lepsze zaplanowanie polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pąd w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

posadzić

o ptaku łowczym: strącić zdobycz na ziemię.

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

ptactwo łowne

gatunki ptaków na które mo.na polować (patrz: zwierzyna) 429.Ptak łowczy ? uło.ony i wykorzystywany do polowania na zwierzynę

pieśń głuszca

głos wydawany przez tokującego koguta. Składa się z 4 wyraźnie oddzielonych zwrotek: klapanie powtarzane 5-15 razy przez około 4 s., trelowanie około 2 s., korkowanie - krótki główny ton (...)

przełaj

- jeden z największych ciężarów łowieckich w dawnej Polsce, polegający na obowiązku pilnowania zwierzyny łatwo zmieniającej swoją ostoję.

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

pasy zaporowe

łowieckie poletka żerowe i zgryzowe lokalizowane w lesie na drodze do pól lub upraw leśnych, mające na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wyrządzanych przez nią szkód.

po ryk

jednorazowy głośny ryk byka jelenia.

pokrycie

kryterium oceny jakości broni i amunicji śrutowej określone procentem śrutu, jaki trafia w tarczę o średnicy 75 cm przy strzale z odległości 35 m. Normalne dubeltówki powinny mieć (...)

parostki

poroże kozła sarny. Prawidłowe parostki dorosłego kozła to szóslak. Stanowią trofeum z kozła.