Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pąd

pąd

trop zwierzęcia, po którym przebiegły psy

Pąd to trop zwierzęcia, który pozostawia po sobie psy łowieckie. Jest to jeden z najważniejszych elementów polowania, ponieważ pozwala psom na wykrycie i śledzenie zwierzyny. Pąd może być wywołany przez ruch lub zapach zwierzęcia. Zazwyczaj jest to mieszanina obu czynników.

Psy łowieckie są w stanie wykryć pęd z odległości kilku kilometrów, dzięki swojemu wyostrzonemu węchowi i słuchowi. Mogą one również określić, czy trop jest świeży czy stary, a także kierunek, w którym zmierza zwierzyna. Psy te są bardzo dobrze wyszkolone i potrafią skutecznie śledzić tropy zwierzyny.

Ponadto psy łowieckie mogą również określić rodzaj zwierzyny, która pozostawiła pęd. Mogą one rozpoznawać różne gatunki dzikich zwierząt, takich jak dzik, jeleń czy lis. Dzięki temu myśliwi mogą lepiej planować swoje polowania i skuteczniej polować na upatrzone ofiary.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pąd w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

podprowadzać

o tropicielu lub psie myśliwskim: zaprowadzić myśliwego na spotkanie ze zwierzyną.

par force

rodzaj polowania konno z psami gończymi na jelenie, dziki, zające, lisy, rozpowszechniony głównie w Anglii.

przewód

kanał w lufie.

pokot, pokot, rozkład

ogół zwierzyny ubitej na polowaniu ułożony wg ustalonej kolejności (hierarchii łowieckiej). Rozłożonego pokotu nie wolno przejść w poprzek. Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem powinien (...)

pustorogie, pustorogie (Bovidae)

rodzina przeżuwaczy, u których rogi są puste w środku, nierozgałęzione i występują przeważnie u przedstawicieli obu płci. Nie zrzucają rogów. Ze zwierząt łownych do pustorogów (...)

podpórka

laska lub rozwidlony drążek służący do podparcia broni kulowej przy strzale przez lunetę.

perukarz

kozioł noszący poroże zdeformowane w kształcie narośli kostnej pokrytej scypulem. Powitanie peruki wiąże się z utratą lub uszkodzeniem jąder. Zjawisko to dużo rzadziej występuje wśród (...)

piżmak, piżmak (Ondatra zibethica L.)

gatunek z rzędu gryzoni pochodzący z Ameryki płn. Sprowadzony w 1905 r. do Czech rozprzestrzenił się m.in. do Polski. Długość ciała 260-400 mm, ogona 180-280 mm, ciężar 700-1600 g. (...)

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych (...)