Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: prawo łowieckie

prawo łowieckie

całokształt norm prawnych regulujących stosunki w zakresie organizacji i wykonywania łowiectwa. Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 17.VI.1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Prawo łowieckie to zbiór norm prawnych określających zasady i procedury dotyczące łowiectwa, w tym organizacji, wykonywania i regulacji tej działalności. Zasadniczym aktem prawnym regulującym kwestie łowieckie jest Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim.

Prawo łowieckie obejmuje ustalenia dotyczące zarządzania populacjami dzikich zwierząt oraz sprawowania kontroli nad liczebnością gatunków łownych. Reguluje także kwestie dotyczące okresów polowań, sposobów pozyskiwania zwierzyny, oznakowywania i identyfikacji zwierząt oraz obowiązków myśliwych w zakresie ochrony przyrody.

Ponadto, prawo łowieckie określa prawa i obowiązki uczestników polowań oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności łowieckich. W ramach tego prawa uregulowane są również kwestie związane z posiadaniem broni myśliwskiej, uzyskiwaniem odpowiednich uprawnień do jej używania oraz warunki wykonywania zawodu myśliwego.

W dalszym ciągu, prawo łowieckie uwzględnia aspekty ekologiczne i ochrony środowiska naturalnego poprzez nakładanie ograniczeń na polowania w określonych obszarach chronionych czy też uzależnianie sezonowych limitów od stanu populacji danego gatunku. Dzięki temu zapewnia ono zachowanie równowagi ekosystemów leśnych oraz ochronę zagrożonych gatunków dzikich zwierząt.

ogólnej regulacji działalności gospodarczej w zakresie fauny leśnej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj prawo łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pasza soczysta, pasza soczysta, karma soczysta

karma zawierająca duży procent wody (buraki, ziemniaki, kiszonka).

pędzel, pędzel, wiecheć

kiść włosów na zewnętrznej części organu płciowego rogacza, byka, tryka i dzika.

przebicie

jeden z istotnych czynników skuteczności strzału śrutowego. Mierzymy go strzelając z odległości 35 m do pudełka kartonowego, w którym rozmieszczono tekturki o wymiarach 30 x 30 cm i (...)

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

poprawka

drugi strzał do tego samego celu (po pierwszym nieskutecznym).

polowanie

tropienie, ściganie, strzelanie i łowienie zwierzyny sposobami zgodnymi z prawem. Poloewanie stanowiło zajęcie ludzi od czasów pierwotnych aż do dziś. Na przestrzeni wieków ulegało i ulega (...)

podjazd

rodzaj polowania polegający na podjeżdżaniu (na sankach lub furmanką) przez myśliwego do zwierzyny na odległość strzału. Myśliwy wyskakuje z pojazdu i kryje się za drzewem lub krzakiem, (...)

prośna

ciężarna locha

ptaki, ptaki (Aves)

gromada kręgowców, których przednia para kończyn przekształcona jest w skrzydła, a szczęka oraz żuchwa są wydłużone i wraz z pokrywą rogową tworzą dziób.

parkot

woń jelenia byka podczas rykowiska.