Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pień

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

Jest to istotne szczególnie podczas polowania oraz oceniania trofeów łowieckich, ponieważ wielkość i kształt pieńka odpowiada wiekowi i jakości zwierzęcia. Na podstawie cech pieńka oraz poroża łowcy mogą dokonać oceny wieku danego osobnika oraz zdecydować o ewentualnym odstrzale w ramach zarządzania populacją zwierzyny. Ponadto badanie i klasyfikacja pieńków jest ważne również ze względów naukowych, anatomicznych oraz ochrony różnych gatunków zwierząt.

Warto także dodać, że rozwój pnia oraz poroża zależy od wielu czynników, takich jak genetyka, żywienie, warunki środowiskowe czy stresujące sytuacje życiowe zwierzęcia. Dlatego badanie pni i poroży stanowi istotną część badań naukowych nad równowagą ekosystemów leśnych oraz hodowlą dziko żyjącej zwierzyny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pień w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

pąd

trop zwierzęcia, po którym przebiegły psy

pędzenie

sposób zbiorowego polowania polegający na naganianiu zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych, stojących na stanowiskach.

przecinka

wąska dróżka wycięta w lesie.

pniaki

inaczej haki.

podkładacz

myśliwy lub pomocnik, który wchodzi z psami do miotu i naprowadza je na świeży trop zwierzyny.

parkać się

o ptakach: łączyć się w pary.

pudło

chybiony strzał.

podskakiwać

podchodzić tokującego głuszca. Polega to na szybkim podbiegnięciu w kierunku ptaka w trakcie głuchej pieśni - kiedy głuszec nie słyszy (zob. (...)

podchód

sposób polowania, polegający na podchodzeniu przez myśliwego do zwierzyny na odległość strzału.