Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pień

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pień w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

posokowiec bawarski

pies myśliwski, wyglądem przypominający większych rozmiarów jamnika. Maść czerwonobrązowa lub czerwonożółta. Pracuje wyłącznie na farbie za postrzałkiem. Przydatny szczególnie w (...)

psiarczyk

dawniej chłopiec przy psach, pomocnik kotłowego.

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

pasza objętościowa, pasza objętościowa, karma objętościowa

karma odznaczająca się małą ilością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. siano, słoma).

pielesz

gniazdo ptaka drapieżnego.

poroże

parzyste wyrostki kostne nasadzane na możdżeniach samców (wyjątek: u renifera także samic) jeleniowatych. Poroże jest corocznie zrzucane i ponownie nasadzane. Poroże jelenia, łosia i (...)

pędzenie

sposób zbiorowego polowania polegający na naganianiu zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych, stojących na stanowiskach.

podkowa

ciemnobrązowy łuk upierzenia na piersi kuropatwy.

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

prowadzący polowanie

myśliwy wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego do kierowania polowaniem zbiorowym.