Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: poprawka

poprawka

drugi strzał do tego samego celu (po pierwszym nieskutecznym).

Poprawka to termin z zakresu łowiectwa, oznaczający drugi strzał oddany w kierunku tego samego celu, po nieskutecznym pierwszym. Jest to technika często wykorzystywana przez myśliwych w sytuacjach, gdy pierwotny strzał nie trafił celu z różnych powodów - może to być związane z trudnością trafienia, ograniczoną ilością amunicji lub chęcią zapewnienia zwierzęciu humanitarnego uśmiercenia. Poprawka zajmuje ważne miejsce w polowaniach, umożliwiając myśliwym efektywne trafienie oraz minimalizując ryzyko nieudanego strzału.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że poprawka ma istotne znaczenie dla dobrostanu zwierząt łownych. W przypadku nieudanego pierwszego strzału, zwierzę może doznać cierpienia i stresu, a ponadto może stawać się bardziej podejrzliwe wobec ludzi. Dlatego też dbałość o trafienie przy pierwszej próbie lub szybkie wykonanie poprawki jest istotne zarówno z punktu widzenia celności polowania, jak i humanitarnego aspektu uśmiercenia zwierzęcia.

Konieczna jest świadomość myśliwych o tym, że poprawka wiąże się ze znacznym ryzykiem - nie tylko dla nich samych, ale także dla innych osób oraz pozostałych istot znajdujących się w obrębie terenu polowania. Dlatego kluczowe jest zachowanie ostrożności i upewnienie się co do bezpieczeństwa przed oddaniem kolejnego strzału podczas poprawki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj poprawka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

prośna

ciężarna locha

podkowa

ciemnobrązowy łuk upierzenia na piersi kuropatwy.

paszcza

otwór gębowy niedźwiedzia, wilka, rysia i psa.

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

pomruk

głos wydawany przez niedźwiedzia, jelenia byka i borsuka.

prowadzący polowanie

myśliwy wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego do kierowania polowaniem zbiorowym.

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

posoka

dawna nazwa farby grubej zwierzyny.

pojedynka

broń myśliwska jednostrzałowa.

parostki

poroże kozła sarny. Prawidłowe parostki dorosłego kozła to szóslak. Stanowią trofeum z kozła.