Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: podlot

podlot

młody ptak zaczynający latać.

Podlot to młody ptak znajdujący się w fazie rozwojowej, w której zaczyna testować swoje umiejętności lotu. Jest to okres, w którym ptak stopniowo nabywa sprawność lotniczą, ćwicząc skrzydła i doskonaląc koordynację lotu. Podloty charakteryzują się także cechami fizycznymi, takimi jak obecność pierza puchowego oraz niedojrzała budowa ciała.

W kontekście łowieckim termin "podlot" odnosi się przede wszystkim do młodych ptaków łownych, takich jak kaczki, bażanty czy kuropatwy. Dla myśliwych i hodowców zwierzyny łownej podloty są istotnym elementem hodowli i zachowania równowagi populacji dzikiej zwierzyny. W ramach odpowiedzialnego gospodarowania łowieckiego konieczne jest monitorowanie i ochrona populacji podlotów dla zachowania bioróżnorodności.

Ponadto, okres uczestniczenia w polowaniach na ptactwo w trakcie sezonu łowieckiego obejmuje regulacje dotyczące czasu polowań na podloty, które różnią się w zależności od gatunku ptaka i regionu. Z uwagi na ich niedojrzały wiek i jeszcze niedostateczną sprawność lotów, podloty są przedmiotem ochrony prawnej mającej na celu zapewnienie im szansy na pełny rozwój i przetrwanie.

Warto zaznaczyć, że identyfikacja podlotów może być trudna dla niezbyt doświadczonych myśliwych ze względu na zmienność upierzenia i ogólnego wyglądu młodych ptaków. Dlatego też przepisy i zasady polowań często nakładają obowiązek precyzyjnej identyfikacji przed oddaniem strzału, aby uniknąć przypadkowego zabicia podlotów lub innych chronionych gatunków.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj podlot w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pędzel, pędzel, wiecheć

kiść włosów na zewnętrznej części organu płciowego rogacza, byka, tryka i dzika.

patry, patry, trzeszcze

oczy zająca.

pojemność łowiska

maksymalna liczba zwierzyny jaka powinna bytować w danym łowisku, zależna od bazy żerowej. Przy zachowaniu pojemności łowiska zwierzyna nie wyrządza nadmiernych szkód w lesie i w uprawach (...)

posoka

dawna nazwa farby grubej zwierzyny.

przeziernik

przyrząd celowniczy z otworem w środku, zastępujący szczerbinki.

prośna

ciężarna locha

przewód łowiecki

inaczej conductus.

płaskonos, płaskonos (Spatula clypeata L.)

bardzo nielicznie lęgowy ptak z rodziny blaszkodziobych należący do kaczek właściwych. Charakterystyczną cechą płaskonosa jest wąski u nasady dziób, rozszerzony przy końcu. Długość (...)

par force

rodzaj polowania konno z psami gończymi na jelenie, dziki, zające, lisy, rozpowszechniony głównie w Anglii.

pustorogie, pustorogie (Bovidae)

rodzina przeżuwaczy, u których rogi są puste w środku, nierozgałęzione i występują przeważnie u przedstawicieli obu płci. Nie zrzucają rogów. Ze zwierząt łownych do pustorogów (...)