Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pies podsokoli

pies podsokoli

pies legawy (najczęściej wyżeł) współpracujący w czasie polowania z ptakiem łowczym

Pies podsokoli to specjalnie wyszkolony pies łowiecki, najczęściej wyżeł, który współpracuje z ptakiem łowczym podczas polowania. Jest to pies legawy, czyli psy używane do odnajdywania zwierząt i wskazywania ich położenia myśliwym. Specyficzna współpraca między psem podsokolim a ptakiem łowczym polega na wykorzystaniu naturalnych zdolności obu zwierząt do polowania. Ptak łowczy (zazwyczaj sokół) jest wypuszczany przez myśliwego w celu odnalezienia i zaatakowania dzikich ptaków; w tym momencie pies podsokoli działa, aby pomagać uchwycić lub odnaleźć zdobywkę dla myśliwego.

Podczas polowania pies podsokoli chroni swojego partnera, ptaka łowczego, przed zagrożeniami oraz pomaga w lokalizacji i przechwytywaniu zwierzyny. Współpraca między psem a ptakiem wymaga profesjonalnego szkolenia i odpowiedniej selekcji psów o określonych cechach charakteru i instynktów łowieckich. Pies musi być posłuszny instrukcjom i umieć współpracować z ptakiem łowczym, co wymaga dużego zaufania we wzajemną relację między dwoma zwierzętami.

Pies podsokoli jest więc niezwykle ważnym elementem tradycyjnych metod polowań z wykorzystaniem drapieżników, a jego rola obejmuje zdolność do pracy zarówno samodzielnie jak i we współdziałaniu z innymi uczestnikami polowania. Dzięki temu pies taki stanowi nieocenioną pomoc w skutecznym i efektywnym odławianiu dzikiej zwierzyny podczas polowania z udziałem ptaków drapieżnych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pies podsokoli w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pancerz

1) upierzenie piersi głuszca;
2) płaszcz, zewnętrzna powłoka pocisku kulowego.

przybitka

1) wojłokowa, rodzaj korka oddzielającego w naboju śrutowym proch od śrutu;
2) tekturowa, zamykająca nabój śrutowy (zob. (...)

pyza

nos żubra i łosia.

pióra

inaczej chyb.

pasynek

odnoga na łopacie łosia.

przyspiesznik

urządzenie ułatwiające oddanie precyzyjnego strzału do stojącej zwierzyny grubej. Przy użyciu przyśpiesznika bardzo lekkie dotknięcie spustu powoduje zwolnienie kurka i strzał.

preparowanie

poroży i oręża dzików. Do preparowania przystępujemy niezwłocznie po strzeleniu sztuki. Najpierw czyścimy wstępnie czaszkę (usuwamy język, mózg itd.), następnie moczymy przez 24 godz. w (...)

przetrzebić

zmniejszyć liczbę zwierzyny przez nadmierny odstrzał.

pole

1) teren, na którym odbywa się polowanie;
2) rok pracy psa myśliwskiego (np. drugie pole - drugi sezon).

pocisk ekspansywny

pocisk myśliwski rozrywający się przy trafieniu w cel.