Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: puller

puller

człowiek obsługujący maszyny do podawania rzutków.

Puller – osoba odpowiedzialna za obsługę maszyn do podawania rzutków w kontekście łowiectwa. Zadaniem pullera jest zarządzanie maszynami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne wypuszczanie rzutek podczas polowania. Ponieważ praca ta wymaga precyzji i szybkiego reagowania na zmieniające się warunki, puller musi posiadać dobrą koordynację ruchową oraz umiejętności manualne. Jego obowiązki obejmują także konserwację i naprawę urządzeń, co wymaga znajomości technik bezpiecznego użytkowania maszyn.

Dobry puller musi zdawać sobie sprawę z przepisów dotyczących łowiectwa i bezpieczeństwa oraz być przygotowany na ewentualne sytuacje awaryjne. Ponadto powinien aktywnie stosować środki ostrożności związane z obsługą maszyn do podawania rzutków, aby uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw. Zaletą dobrego pullera jest również umiejętność elastycznego adaptowania się do różnych sytuacji i warunków polowania, a także skuteczna współpraca z innymi członkami grupy łowieckiej.

W kontekście pracy pullera ważne jest posiadanie wiedzy na temat różnych typów dzikiej zwierzyny, ich zachowań i sposobu interakcji z terenem łowieckim. To pozwala na właściwe dostosowanie prędkości i kierunku wypuszczania rzutek dla efektywnego przyciągnięcia zwierząt do miejsca polowania. Dlatego również znajomość terenu oraz przeprowadzenie oceny ryzyka są kluczowe dla skutecznej pracy pullera.

Oprócz umiejętności technicznych, doskonały puller wykazuje się również wysoką kulturą osobistą oraz umiejętnościami interpersonalnymi, które pozwalają mu skutecznie komunikować się i współpracować zarówno z innymi członkami grupy łowieckiej, jak i innymi uczestnikami polowania czy działaczami łowieckimi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj puller w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

polano, polano, wiecha

ogon wilka.

piżmak, piżmak (Ondatra zibethica L.)

gatunek z rzędu gryzoni pochodzący z Ameryki płn. Sprowadzony w 1905 r. do Czech rozprzestrzenił się m.in. do Polski. Długość ciała 260-400 mm, ogona 180-280 mm, ciężar 700-1600 g. (...)

po ryk

jednorazowy głośny ryk byka jelenia.

przyrzut

szybkie przyłożenie broni do ramienia.

puller

człowiek obsługujący maszyny do podawania rzutków.

parkoty

okres godowy u zajęcy (pierwsze parkoty przypadają na styczeń i luty).

podgorzałka, podgorzałka (Nyroca nyroca Sulld)

ptak z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. Długość ciała do 42 cm, rozpiętość skrzydeł do 65 cm, ciężar 0,5-0,7 kg. Kaczor w upierzeniu godowym ma głowę, szyję i pierś (...)

pióro
(...)

patroszenie

usuwanie wnętrzności z jamy brzusznej strzelonej zwierzyny. Należy wykonać je niezwłocznie ze względu na proces psucia się tuszy, który zaczyna się od jamy brzusznej, zwłaszcza gdy pocisk (...)

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.