Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: podkładacz

podkładacz

myśliwy lub pomocnik, który wchodzi z psami do miotu i naprowadza je na świeży trop zwierzyny.

Podkładacz to osoba, która ma za zadanie wspierać myśliwego w polowaniu, zwłaszcza podczas poszukiwania zwierzyny ze wsparciem psów. Jego głównym zadaniem jest wchodzenie z psami do miotu (gęstwiny, zarośli) i naprowadzanie ich na świeży trop zwierzyny. Posiadanie dogłębnej znajomości terenu, na którym odbywa się polowanie, jest niezbędne do efektywnego naprowadzenia psów na trop. Podkładacz musi także posiadać umiejętności poruszania się po lesie w taki sposób, aby nie spłoszyć zwierzęcia łownego.

Dodatkowo, podkładacz powinien być dobrze poinformowany o charakterystyce poszukiwanej zwierzyny. Wiedza ta obejmuje typowe zachowania danego gatunku oraz najlepsze metody naprowadzania psów na jego ślad. W przypadku polowań na dziki lub inne duże ssaki, podkładacz może także pomagać myśliwemu ustalić najlepsze miejsce do odstrzału. Podkładacze często pracują z własnymi psami, które muszą być odpowiednio wyszkolone i rozumieć komendy podkładacza. Czasem podkładacze wykorzystują specjalistyczne narzędzia, takie jak lornetki czy teleskopy, by lepiej widzieć i śledzić trop zwierzyny.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj podkładacz w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pasza treściwa, pasza treściwa, karma treściwa

pasza odznaczająca się dużą zawartością składników pokarmowych w jednostce wagowej (np. ziarno zbóż).

poidło

naturalny lub sztuczny zbiornik z wodą, z którego korzysta zwierzyna.

pokot, pokot, rozkład

ogół zwierzyny ubitej na polowaniu ułożony wg ustalonej kolejności (hierarchii łowieckiej). Rozłożonego pokotu nie wolno przejść w poprzek. Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem powinien (...)

posyp

inaczej daszek.

podłowczy

pomocnik łowczego.

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

płaskodeńka

popularna łódka o płaskim dnie używana do polowań na ptactwo.

pędzenie

sposób zbiorowego polowania polegający na naganianiu zwierzyny przez nagankę w kierunku myśliwych, stojących na stanowiskach.

poduszka, poduszka, baka

wypukłość na kolbie broni myśliwskiej, do której przykłada się policzek podczas celowania i strzału (zob. łoże).

parasol

paśnik dla sarn i jeleni w kształcie parasola.