Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: pokot

pokot, pokot, rozkład

ogół zwierzyny ubitej na polowaniu ułożony wg ustalonej kolejności (hierarchii łowieckiej). Rozłożonego pokotu nie wolno przejść w poprzek. Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem powinien kończyć każde zbiorowe polowanie.

Pokot to zbiór zwierzyny upolowanej podczas polowania, ułożony zgodnie z określoną hierarchią łowiecką. Kolejność w jakiej zwierzęta są ułożone ma istotne znaczenie, ponieważ odzwierciedla sukces myśliwego oraz okazuje szacunek do zwierząt. Najważniejsze i najbardziej prestiżowe trofea powinny być umieszczone na górze pokotu, natomiast zwierzęta mniej wartościowe powinny zajmować dolne pozycje. Hierarchia ta jest również wyrazem kulturowego znaczenia i tradycji łowieckiej.

Rozłożony pokot nie może być przekraczany w poprzek, co ma na celu utrzymanie porządku oraz szacunku dla upolowanych zwierząt. Każdy myśliwy ma obowiązek przejścia obok pokotu w celu obejrzenia i oceny swojego trofeum. Jest to również okazja do podzielenia się doświadczeniami z innymi uczestnikami polowania.

Pokot wraz z sygnałami i ogniskiem stanowi ważny element zakończenia zbiorowego polowania. Sygnały służą do oznaczenia końca polowania oraz informują myśliwych o konieczności powrotu do domu. Natomiast ognisko jest miejscem, gdzie uczestnicy polowania mogą podziękować za zdobyte trofea oraz upamiętnić wydarzenie. Ognisko może być także okazją do wymiany opowieści i doświadczeń z polowania, co wpisuje się w tradycję bractwa łowieckiego.

Oprócz praktycznego znaczenia, pokot jest także elementem kulturowym i symbolicznym, łączącym myśliwych w dziedzictwie łowieckim i szacunku dla natury.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj pokot w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

para, para, parka

samiec i samica tego samego gatunku.

pasowanie na myśliwego

stary obyczaj przyjmowania adepta do grona myśliwych. Nakazuje on dokonać tego ceremonialnie po ustrzeleniu przez adepta pierwszej sztuki grubej zwierzyny. Najstarszy wiekiem i doświadczeniem (...)

pastorał

podpórka służąca do oparcia broni przy strzale

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

pierzenie się

wymiana piór u ptaków.

podajnik

urządzenie w broni powtarzalnej podające, po wyrzuceniu łuski, kolejny nabój do komory nabojowej.

parasol

paśnik dla sarn i jeleni w kształcie parasola.

pasza soczysta, pasza soczysta, karma soczysta

karma zawierająca duży procent wody (buraki, ziemniaki, kiszonka).

padlina

ciało nieżywego zwierzęcia, które padło w sposób naturalny.

paszcza

otwór gębowy niedźwiedzia, wilka, rysia i psa.