Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: przestęp

przestęp

trop jelenia charakteryzujący się tym, że odcisk tylnego badyla przekracza odcisk badyla przedniego.

Przestęp jest jednym z najważniejszych tropów łowieckich, który może być wykorzystywany do identyfikacji i śledzenia dzikich zwierząt. Jest to charakterystyczny odcisk stóp jelenia, w którym tylny badyl przekracza odcisk badyla przedniego. Przestęp jest szczególnie ważny dla myśliwych, ponieważ pozwala im określić, czy dana zwierzyna jest jeleniem, a także jej wiek i płeć.

Przestępy są łatwe do rozpoznania i mogą być wykorzystywane do identyfikacji zwierzyny na duże odległości. Przestępy są również bardzo trwałe i mogą być wykorzystywane do śledzenia zwierzyny przez długi czas. Myśliwi mogą wykorzystać przestępy do określenia, gdzie znajduje się dana zwierzyna i jakie trasy pokonuje.

Przestępy są również bardzo ważne dla naukowców, którzy badają populacje dzikich zwierząt. Przeanalizowanie przestępów może pomóc naukowcom określić liczebność populacji oraz jej strukturę wiekowo-płciową. Przeanalizowanie przestępów może również pomóc naukowcom określić, czy populacja jeleni jest stabilna lub czy ulega zmianom.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj przestęp w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

patroszenie

usuwanie wnętrzności z jamy brzusznej strzelonej zwierzyny. Należy wykonać je niezwłocznie ze względu na proces psucia się tuszy, który zaczyna się od jamy brzusznej, zwłaszcza gdy pocisk (...)

pomruk

głos wydawany przez niedźwiedzia, jelenia byka i borsuka.

prochownica, prochownica, pulwersak

dawniej używany rożek (bogato zdobiony) do noszenia prochu.

populacja

grupa osobników jednego gatunku występujących w określonej biocenozie i w określonych warunkach środowiskowych.

przesadzić

o zwierzynie: przeskakiwać przez linię gdzie stoją myśliwi.

posokowiec

pies myśliwski pracujący na farbie,

podryw

polowanie polegające na strzelaniu do ptactwa płoszonego przez samego myśliwego.

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.

parzyć się

o ptakach zaspokajających popęd płciowy.

przewód

kanał w lufie.