Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: podłowczy

podłowczy

pomocnik łowczego.

Podłowczy to osoba, która wspiera łowczego w jego obowiązkach. Jest to zazwyczaj osoba, która ma doświadczenie w polowaniu i zna się na łowiectwie. Podłowczy pomaga łowczemu w przygotowywaniu i prowadzeniu polowań, a także w utrzymaniu porządku na polu łowieckim.

Podłowczy może również pomagać łowczemu w zarządzaniu zasobami leśnymi, takimi jak lasy, sady i pastwiska. Mogą oni również pomagać w monitorowaniu populacji dzikich zwierząt i ich siedlisk oraz w identyfikacji i usuwaniu szkodników.

Podłowcy często uczestniczą również w innych działaniach związanych z ochroną przyrody, takich jak edukacja społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk oraz monitorowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Mogą oni również pomagać w organizacji imprez łowieckich, takich jak polowań na ptaki lub innego rodzaju imprez.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj podłowczy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pasynek

odnoga na łopacie łosia.

pień

wyrostek kostny na czole samców zwierzyny płowej, na którym nasadzane jest poroże.

para, para, parka

samiec i samica tego samego gatunku.

pojedynka

broń myśliwska jednostrzałowa.

panewka

wklęsłe miejsce znajdujące się pod kurkiem strzelby skałkowej, gdzie podsypywało się proch (zob. skałkówka).

pudło

chybiony strzał.

pyza

nos żubra i łosia.

polowanie zbiorowe

polowanie, w którym uczestniczy przynajmniej dwóch myśliwych, współpracujących ze sobą.

piastun

młody niedźwiedź będący pod opieką matki.

praca psa

sposób wykonywania zadań przez psa myśliwskiego (oceniany na konkursach).