Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: podłowczy

podłowczy

pomocnik łowczego.

Podłowczy to osoba, która wspiera łowczego w jego obowiązkach. Jest to zazwyczaj osoba, która ma doświadczenie w polowaniu i zna się na łowiectwie. Podłowczy pomaga łowczemu w przygotowywaniu i prowadzeniu polowań, a także w utrzymaniu porządku na polu łowieckim.

Podłowczy może również pomagać łowczemu w zarządzaniu zasobami leśnymi, takimi jak lasy, sady i pastwiska. Mogą oni również pomagać w monitorowaniu populacji dzikich zwierząt i ich siedlisk oraz w identyfikacji i usuwaniu szkodników.

Podłowcy często uczestniczą również w innych działaniach związanych z ochroną przyrody, takich jak edukacja społeczeństwa na temat ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk oraz monitorowanie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Mogą oni również pomagać w organizacji imprez łowieckich, takich jak polowań na ptaki lub innego rodzaju imprez.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj podłowczy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę P

zobacz pełną listę haseł

pomykać

o lisie, zającu i króliku: biec.

pasowanie na myśliwego

stary obyczaj przyjmowania adepta do grona myśliwych. Nakazuje on dokonać tego ceremonialnie po ustrzeleniu przez adepta pierwszej sztuki grubej zwierzyny. Najstarszy wiekiem i doświadczeniem (...)

padlina

ciało nieżywego zwierzęcia, które padło w sposób naturalny.

ptak łowczy, ptak łowczy, ptak myśliwski

ptak drapieżny używany do polowań. W Polsce używano sokołów i jastrzębi. Współcześni sokolnicy polują na ogół z jastrzębiami.

pocisk ekspansywny

pocisk myśliwski rozrywający się przy trafieniu w cel.

pyf

rozkaz dla psa myśliwskiego wystawiającego, aby ruszył zwierzyny.

przecinka

wąska dróżka wycięta w lesie.

psiarczyk

dawniej chłopiec przy psach, pomocnik kotłowego.

pobudka

sygnał myśliwski grany na trąbce albo rogu, budzący myśliwych lub też oznajmiający rozpoczęcie polowama.

perły

nieregularne zgrubienia i wyrostki na tykach poroża byka i kozła.