Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zezwolenie na odstrzał indywidualny

zezwolenie na odstrzał indywidualny

druk, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania, wydawany przez dzierżawcę obwodu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zezwolenie na odstrzał indywidualny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zarząd koła

organ wybierany przez walne zebranie i składa się z przewodniczącego, łowczego, sekretarza i skarbnika. Do zadań zarządu koła należy prowadzenie działalności koła.

zimowisko

miejsce, gdzie ptaki wędrowne spędzają zimę.

zlatywać

o kogucie głuszca: sfruwać w czasie toków z drzewa na ziemię do kur.

żer

naturalny pokarm zdobywany przez zwierzynę w łowisku.

zwierzyna czarna

dziki.

złaja, złaja, łaja

1) kilka sfor ogarów;
2) większa liczba dzikarzy.

żyłka myśliwska

zamiłowanie do polowania.

zabiegać

podbiegać na spotkanie z będącym w ruchu zwierzem (dozwolone wyłącznie podczas polowalń indywidualnych).

zaczep zamkowy

urządzenie w broni myśliwskiej powtarzalnej, zabezpieczające zamek przed wypadnięciem w czasie otwierania go.

zatrop

miejsce w pobliżu tropu wejściowego. Dobre stanowisko przy polowaniu na odyńca, który ruszony często uderza pod trop.