Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: zezwolenie na odstrzał indywidualny

zezwolenie na odstrzał indywidualny

druk, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania, wydawany przez dzierżawcę obwodu.

Zezwolenie na odstrzał indywidualny to dokument wydawany przez dzierżawcę obwodu myśliwskiego, uprawniający posiadacza do przeprowadzania indywidualnego polowania na określone gatunki zwierząt. Zezwolenie to jest konieczne dla myśliwych pragnących dokonywać odstrzału wyznaczonych gatunków zwierząt łownych w danej dzierżawionej lub najmowanej powierzchni obwodu.

Druk zezwolenia na odstrzał indywidualny zawiera istotne informacje, takie jak nazwisko i imię myśliwego, numer legitymacji myśliwskiej, datę wydania zezwolenia oraz okres jego ważności. Ponadto dokładnie określa się gatunek zwierzyny łownej, którą dany myśliwy może odstrzelić, a także liczbę sztuk danego gatunku. Druki te są sporządzane z zachowaniem rygorystycznych przepisów dotyczących ich treści i formy.

Zezwolenie to ma kluczowe znaczenie w procesie polowania, gdyż stanowi jedyny legalny sposób użycia broni palnej do odstrzału zwierzyny. Jest to istotne narzędzie kontrolne, które pozwala na monitorowanie ilości odstrzelonej zwierzyny oraz zachować równowagę ekosystemu. Dzięki temu dzierżawca obwodu może skuteczniej zarządzać populacją zwierząt łownych i zapewnić zrównoważony rozwój przyrody.

Zezwolenie na odstrzał indywidualny jest nieodłącznym elementem prawa łowieckiego regulującego kwestie polowań indywidualnych. Z jego posiadaniem związane są konkretne obowiązki i odpowiedzialności myśliwego, któremu zostało ono wydane. Ponadto służy jako dokument potwierdzający legalność prowadzenia polowań i może być wymagane podczas kontroli przez organy nadzoru łowieckiego.

Wydanie zezwolenia na odstrzał indywidualny wiąże się również z odpowiedzialnością za właściwe gospodarowanie populacją dzikiej zwierzyny oraz przestrzeganie określonych limitów odstrzału, co ma istotne znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej w danym obszarze łowieckim.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj zezwolenie na odstrzał indywidualny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę Z

zobacz pełną listę haseł

zwyczaje łowieckie

niepisane nakazy i zakazy powstałe na przestrzeni dziejów, które każdy myśliwy powinien przestrzegać. Do zwyczajów łowieckich zaliczamy chrzest myśliwski, pasowanie, pokot, sygnały (...)

żmijka

lis o czarnym włosiu na podbrzuszu.

zasiadka

sposób polowania polegający na oczekiwaniu w ukryciu na zwierzynę.

zgrać, zgrać (przyrządy celownicze)

ustawić w jednej linii oko, szczerbinkę, muszkę i cel.

zające

rodzina ssaków; w Polsce występuje szarak, bielak i królik.

zdołować

strzelić poniżej celu.

zamknięcie

zwarcie baskili z lufami w łamanej broni myśliwskiej.

żeremie

gniazdo bobrów zbudowane z gałęzi wraz z przyległym odcinkiem rzeki zagrodzonym tamą.

zwierzyna drobna

lisy, ząjące, króliki, borsuki, jenoty, kuny, wydry, piżmaki, tchórze, wiewiórki oraz wszystkie ptaki łowne z wyjątkiem dropia.

zalegać

o zwierzynie grubej: zatrzymywać się na odpoczynek.