Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. zezwolenie na odstrzał indywidualny).

Odstrzał to proces odstrzeliwania zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym. Jest to ważny element w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zapobieganiu nadmiernemu rozprzestrzenianiu się dzikich zwierząt. Odstrzał jest również popularną nazwą dla zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny. Zezwolenie na odstrzał indywidualny jest drukiem, który jest jedynym dokumentem uprawniającym myśliwego do indywidualnego polowania. Jest ono wydawane przez dzierżawcę obwodu, który jest odpowiedzialny za monitorowanie i regulację populacji dzikich zwierząt w swoim obwodzie.

Aby uzyskać zezwolenie na odstrzał indywidualny, myśliwy musi spełnić określone wymagania. Musi mieć ważne pozwolenie na broń, a także ważne pozwolenie na polowanie. Ponadto musi posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę dotyczącą bezpiecznego i skutecznego polowania oraz przestrzegania przepisów łowieckich. Myśliwy musi również udokumentować swoje doświadczenie łowieckie, aby udowodnić, że jest odpowiednio przygotowany do polowania.

Odstrzał może być prowadzony tylko wtedy, gdy istnieje udokumentowana potrzeba regulacji populacji dzikich zwierząt. Dlatego też dzierżawca obwodu musi dokładnie monitorować populacje dzikich zwierząt w swoim obwodzie i określić, czy istnieje potrzeba regulacji liczebności tych populacji. Jeśli tak, to dostarczy myśliwemu odpowiednie informacje dotyczące planu hodowlanego i określi liczbę dopuszczalnych odstrzałów.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

owca

samica muflona.

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

odwiatr

specyficzna woń, którą wydziela strzelona zwierzyna. Pozostaje przez pewien czas na tropie zwierzyny, co umożliwia psu myśliwskiemu odnalezienie jej.

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

odtylcówka

broń myśliwska ładowana od tyłu. Nazwa ta została wprowadzona dla odróżnienia tych strzelb od wcześniej produkowanych odprzodówek.

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.