Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. zezwolenie na odstrzał indywidualny).

Odstrzał - jest to proces kontrolowanego odstrzeliwania zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym, mający na celu zarządzanie populacją dzikich zwierząt w celu utrzymania równowagi ekologicznej oraz zapobiegania nadmiernemu rozprzestrzenianiu się zwierząt. Odstrzał jest nieodłącznym elementem gospodarki łowieckiej, przy czym dokładny proces i zakres odstrzału zależy od określonych potrzeb hodowlanych oraz regulacji dotyczących ochrony przyrody. Popularnie termin "odstrzał" odnosi się również do zezwolenia na indywidualne odstrzeliwanie zwierzyny przez myśliwego, które ma kluczowe znaczenie dla regulacji populacji dzikich zwierząt.

Zezwolenie na odstrzał indywidualny to dokument uprawniający myśliwego do przeprowadzenia indywidualnego polowania. Jest ono wydawane przez dzierżawcę obwodu, który ponosi odpowiedzialność za monitorowanie i dostosowywanie liczebności populacji dzikiej zwierzyny w swoim obszarze. Aby uzyskać takie zezwolenie, myśliwy musi spełnić określone wymagania, w tym posiadanie ważnego pozwolenia na broń, ważnego pozwolenia na polowanie oraz wykazanie odpowiednich umiejętności i doświadczenia potrzebnego do skutecznego i bezpiecznego polowania.

Proces odstrzału może zostać przeprowadzony tylko w przypadku udokumentowanej potrzeby regulacji populacji dzikiej zwierzyny. Dzierżawca obwodu jest zobowiązany do monitorowania populacji zwierząt w swoim obszarze i ustalenia, czy istnieje konkretna potrzeba przeprowadzenia odstrzału w celu utrzymania równowagi ekologicznej. Jeśli takowa potrzeba istnieje, dzierżawca informuje myśliwych o planowanej liczebności odstrzału oraz udziela niezbędnych informacji dotyczących planu hodowlanego.

Odstrzał stanowi ważny aspekt gospodarowania populacją dzikiej zwierzyny i ma na celu harmonijne zarządzanie ekosystemem leśnym. Poprzez kontrolowany proces odstrzału możliwe jest zapobieganie szkodom wywoływanym przez nadmierną liczebność niektórych gatunków zwierząt oraz utrzymanie ich naturalnych siedlisk w zdrowym stanie równowagi ekologicznej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

opalone

o brązowym zabarwieniu oręża dzika lub haków jelenia.

oczyć

o zwierzynie: rozglądać się uważnie.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

odbić

odłączyć się od stada,

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

odłownia

inaczej łownia.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.