Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okno

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

Okno jest to otwór wejściowy do lisiej nory, który jest zazwyczaj wykopany w ziemi. Może mieć różne rozmiary, w zależności od tego, jak duża jest nora. Zazwyczaj okna są wykopane na tyle głęboko, aby lis mógł swobodnie wejść i wyjść z nory. Okna są często ukryte pod krzakami lub innymi roślinami, aby chronić je przed drapieżnikami.

Okna są ważnym elementem lisiej nory, ponieważ umożliwiają lisom swobodne wejście i wyjście z nory. Ponadto okna mogą być również używane do wentylacji i dostarczania światła słonecznego do środka. Lis może również używać okien do obserwowania otoczenia i wykrywania potencjalnych drapieżników.

Okna są również ważne dla lisich rodzin. Lis może ustawić kilka okien wokół nory, aby chronić swoje młode przed drapieżnikami. Okna mogą być również ustawione tak, aby lisy mogły łatwo się przemieszczać między norami bez konieczności opuszczania ich bezpiecznego schronienia.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okno w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

oblany

o ptakach, głównie o słonce, dubelcie i kszyku: tłusty.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.