Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odznaczenia łowieckie

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

Odznaczenia łowieckie są to specjalne wyróżnienia nadawane myśliwym oraz innym osobom zasłużonym dla łowiectwa, w uznaniu ich wkładu i osiągnięć w dziedzinie polowania i ochrony przyrody. Istnieje kilka rodzajów odznaczeń łowieckich, z których najważniejsze to medale brązowy, srebrny i złoty. Medale te są przyznawane myśliwym za osiągnięcia w polowaniach, pielęgnowanie zwierzyny oraz zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego.

Najwyższym odznaczeniem łowieckim jest „Złom”, które jest symbolem najwyższego uznania dla osiągnięć myśliwych w Polskim Związku Łowieckim. Nadawane jest ono wyłącznie za wyjątkowe osiągnięcia myśliwskie oraz zaangażowanie w promocję idei ochrony przyrody i gospodarki łowieckiej. Otrzymanie „Złomu” jest zaszczytem i dowodem uznania dla pasji, wiedzy oraz wysiłku włożonego przez myśliwego w rozwój łowiectwa.

Ponadto istnieje również Medal za Zasługi dla Łowiectwa, który może być nadany zarówno myśliwym, jak i niemyśliwym osobom. Ten medal jest przyznawany za wybitne zasługi w rozwoju polowania, ochronie dzikiej fauny i flory, a także wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Odznaczenia łowieckie stanowią ważne elementy wyróżniania oraz motywowania osób działających na rzecz ochrony przyrody i uprawiania polowań z poszanowaniem zasad etycznych i zrównoważonej gospodarki łowieckiej. Otrzymanie takiego wyróżnienia wpływa pozytywnie na prestiż danego myśliwego lub działacza społecznego związanych z szeroko pojętą problematyką łowiecką oraz propaguje odpowiedzialne podejście do kultywowania tradycji polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odznaczenia łowieckie w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

oszczek

ujadanie psa myśliwskiego na widok wytropionej zwierzyny.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

ostatni kęs

tradycja wkładania strzelonej zwierzynie złomu z jedliny do pyska ( przed wręczeniem złomu myśliwemu).