Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: osiadła

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

Osiadła zwierzyna to termin używany w łowiectwie, który odnosi się do gatunków zwierząt, które nie zmieniają swojej ostoi. Oznacza to, że wybierają one jedno miejsce i tam pozostają przez dłuższy czas. Są to zazwyczaj obszary zapewniające dostęp do pożywienia, schronienia i innych niezbędnych zasobów. Zwierzęta osiadłe czują się w tych miejscach bezpiecznie i mogą żyć w spokoju, co pozwala im utrzymać stały punkt egzystencji.

Dla środowiska naturalnego obecność osiadłej zwierzyny odgrywa istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej. Te gatunki mogą pełnić funkcję źródła pożywienia dla innych zwierząt, przyczyniając się do utrzymania równowagi pokarmowej między różnymi gatunkami.

Dla myśliwych obecność osiadłej zwierzyny jest istotna z punktu widzenia polowań, ponieważ mają oni możliwość łatwiejszego namierzenia i polowania na te gatunki. Jednak myśliwi muszą działać odpowiedzialnie, respektując zasady ochrony przyrody oraz dbając o zachowanie odpowiedniej populacji osiadłych zwierząt. W tym kontekście ważne jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego zarządzania populacjami gatunków osiadłych.

Warto zauważyć, że osiadła zwierzyna stanowi istotny element ekosystemu, a jej obecność wpływa na dynamikę życia dzikiej przyrody oraz na interakcje międzygatunkowe. Dlatego też monitorowanie populacji tego typu zwierząt oraz ich środowiska naturalnego jest istotne dla zachowania różnorodności biologicznej oraz utrzymania zdrowego ekosystemu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj osiadła w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)

odtylcówka

broń myśliwska ładowana od tyłu. Nazwa ta została wprowadzona dla odróżnienia tych strzelb od wcześniej produkowanych odprzodówek.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

oczniak

pierwsza (licząc od róży) odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).