Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okresy polowań

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

Okresy polowań to określone terminy, w których zgodnie z rozporządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, legalne jest prowadzenie polowań na zwierzęta łowne. Ustalane są one na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie przyrody, z głównym celem zapewnienia ochrony zwierząt łownych oraz ich populacji. Dodatkowo, okresy polowań uwzględniają ochronę innych gatunków zwierząt, które mogą być zagrożone niekontrolowanym odstrzałem.

Proces ustalania okresów polowań opiera się na danych dotyczących liczebności populacji danego gatunku zwierząt oraz dostępności pożywienia i schronienia dla tych gatunków. Na tej podstawie minister leśnictwa i przemysłu drzewnego przyznaje okres polowania na dany gatunek zwierzęcia łownego. Warto nadmienić, że okresy te mogą się różnić w zależności od regionu, co wynika z różnic w populacjach zwierzyny czy warunkach środowiskowych.

Należy pamiętać, że lokalne organy administracyjne również regulują okresy polowań poprzez wydawanie specjalnych pozwoleń na polowanie poza ustalonymi przez ministra terminami. Dodatkowo istnieją specjalne strefy ochronne, gdzie polowanie jest całkowicie zakazane. Wszystkie te regulacje mają za zadanie zapewnić ochronę populacji zwierzyny łownej oraz innych gatunków zwierząt przed nadmiernym odstrzałem i dezorganizacją ekosystemu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okresy polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okres godowy

inaczej gody.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

ostry

inaczej cięty.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)