Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okresy polowań

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

Okresy polowań są ustalane przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie przyrody. Ustawa ta określa, że okresy polowań powinny być ustalone w taki sposób, aby zapewnić ochronę zwierząt łownych oraz ich populacji. Okresy polowań są również ustalane w celu ochrony innych gatunków zwierząt, które mogą być narażone na niekontrolowane polowania.

Okresy polowań są ustalane w oparciu o dane dotyczące liczebności populacji danego gatunku zwierzęcia łownego oraz dostępności pożywienia i schronienia dla tego gatunku. Na podstawie tych informacji ministrowi leśnictwa i przemysłu drzewnego przyznaje się okres polowania na dany gatunek zwierzęcia łownego. Okresy polowań mogą się różnić w zależności od regionu, w którym prowadzone są polowania.

Okresy polowań są również regulowane przez lokalne organy administracyjne, które mogą wydawać specjalne pozwolenia na polowanie poza okresami ustalonymi przez ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego. Poza tym, istnieją również specjalne strefy ochronne, w których polowanie jest całkowicie zabronione. Wszystkie te regulacje mają na celu ochronę populacji zwierzyny łownej oraz innych gatunków zwierząt, które mogłyby być narażone na niekontrolowane polowania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okresy polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oblany

o ptakach, głównie o słonce, dubelcie i kszyku: tłusty.

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

ostatni kęs

tradycja wkładania strzelonej zwierzynie złomu z jedliny do pyska ( przed wręczeniem złomu myśliwemu).

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.