Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okresy polowań

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

Okresy polowań to określone terminy, w których zgodnie z rozporządzeniem ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, legalne jest prowadzenie polowań na zwierzęta łowne. Ustalane są one na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie przyrody, z głównym celem zapewnienia ochrony zwierząt łownych oraz ich populacji. Dodatkowo, okresy polowań uwzględniają ochronę innych gatunków zwierząt, które mogą być zagrożone niekontrolowanym odstrzałem.

Proces ustalania okresów polowań opiera się na danych dotyczących liczebności populacji danego gatunku zwierząt oraz dostępności pożywienia i schronienia dla tych gatunków. Na tej podstawie minister leśnictwa i przemysłu drzewnego przyznaje okres polowania na dany gatunek zwierzęcia łownego. Warto nadmienić, że okresy te mogą się różnić w zależności od regionu, co wynika z różnic w populacjach zwierzyny czy warunkach środowiskowych.

Należy pamiętać, że lokalne organy administracyjne również regulują okresy polowań poprzez wydawanie specjalnych pozwoleń na polowanie poza ustalonymi przez ministra terminami. Dodatkowo istnieją specjalne strefy ochronne, gdzie polowanie jest całkowicie zakazane. Wszystkie te regulacje mają za zadanie zapewnić ochronę populacji zwierzyny łownej oraz innych gatunków zwierząt przed nadmiernym odstrzałem i dezorganizacją ekosystemu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okresy polowań w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

oblany

o ptakach, głównie o słonce, dubelcie i kszyku: tłusty.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.