Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona zwierzyny

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie. Polega to na przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych, określaniu i stosowaniu wyłącznie dozwolonych sposobów (i w dozwolonym czasie) polowań, walce z kłusownictwem, przeciwdziałaniu ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, zwalczaniu wałęsających się psów i kotów oraz regulowaniu liczby drapieżników w łowisku.

Ochrona zwierzyny jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej, który ma na celu utrzymanie zwierzyny w optymalnym stanie. Oznacza to, że wszelkie działania mające na celu ochronę zwierzyny muszą być przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Przede wszystkim, należy przestrzegać ustawowych okresów ochronnych, aby chronić zwierzęta przed nadmiernym polowaniem. Ponadto, należy stosować tylko dozwolone sposoby polowań i w dozwolonym czasie.

Kolejnym ważnym aspektem ochrony zwierzyny jest walka z kłusownictwem. Kłusownictwo to nielegalne polowanie, które może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku. Dlatego też, ważne jest, aby skutecznie walczyć z kłusownictwem poprzez edukację społeczeństwa i egzekwowanie prawa.

Konieczne jest również przeciwdziałanie ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa oraz regulowanie liczby drapieżników w łowisku. Zwalczanie wałęsających się psów i kotów jest również ważne, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla populacji dzikich zwierząt.

Podsumowując, ochrona zwierzyny jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej i obejmuje całokształt działań mających na celu utrzymanie populacji dzikich zwierząt na optymalnym poziomie. W tym celu należy przede wszystkim przestrzegać ustawowych okresów ochronnych oraz stosować tylko dozwolone sposoby polowań. Ważne jest również walka z kłusownictwem oraz regulowanie liczebności drapieżników w łowisku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

Okręgowa Rada Łowiecka
(...)

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

odwodzić

dawniej przy broni kurkowej: napinać kurki.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).