Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona zwierzyny

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie. Polega to na przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych, określaniu i stosowaniu wyłącznie dozwolonych sposobów (i w dozwolonym czasie) polowań, walce z kłusownictwem, przeciwdziałaniu ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, zwalczaniu wałęsających się psów i kotów oraz regulowaniu liczby drapieżników w łowisku.

Ochrona zwierzyny to jeden z fundamentalnych aspektów gospodarki łowieckiej, obejmujący zbiór działań mających na celu utrzymanie populacji dzikich zwierząt na stałym, optymalnym poziomie biologicznym i gospodarczym. W tym kontekście kluczowe jest przestrzeganie ustawowych okresów ochronnych, które zapewniają zwierzętom okres spokoju i rozmnażania oraz chronią je przed nadmiernym polowaniem. Ochrona zwierzyny wymaga stosowania wyłącznie dozwolonych metod polowań oraz przestrzegania terminów ich prowadzenia, aby uniknąć nadmiernego spadku populacji.

Ochrona zwierzyny obejmuje również walkę z kłusownictwem, czyli nielegalnym polowaniem, które stanowi poważne zagrożenie dla dzikich populacji zwierząt. Konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych i egzekwowanie prawa w celu skutecznego ograniczania kłusownictwa. Dodatkowo, ważnym elementem ochrony zwierzyny jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, które mogą powodować degradację środowiska naturalnego oraz utratę siedlisk dla zwierząt łownych.

Regulacja liczebności drapieżników w łowisku jest kolejnym istotnym aspektem ochrony zwierzyny. Wprowadzenie odpowiednich zarządzeń dotyczących kontrolowania liczebności drapieżników ma na celu utrzymanie równowagi ekosystemu i zapobieganie szkodom w populacjach zdobyczy łownej. Ponadto, zwalczanie wałęsających się psów i kotów także stanowi ważny element ochrony dzikiej fauny, gdyż mogą one znacząco wpływać na populacje dzikich zwierząt.

Wnioskując, ochrona zwierzyny stanowi integralną część gospodarki łowieckiej i obejmuje różnorodne działania mające na celu zachowanie stabilnej populacji dzikich zwierząt. Przestrzeganie okresów ochronnych oraz stosowanie legalnych metod polowań są fundamentalne w procesie ochrony populacji dzikich gatunków. Walka z kłusownictwem, regulacja liczebności drapieżników oraz zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju rolnictwa również mają istotny wpływ na długofalowy sukces ochrony fauna.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oczniak

pierwsza (licząc od róży) odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.

opalone

o brązowym zabarwieniu oręża dzika lub haków jelenia.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

okres godowy

inaczej gody.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

omyk

ogon zająca.

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)