Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona zwierzyny

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie. Polega to na przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych, określaniu i stosowaniu wyłącznie dozwolonych sposobów (i w dozwolonym czasie) polowań, walce z kłusownictwem, przeciwdziałaniu ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, zwalczaniu wałęsających się psów i kotów oraz regulowaniu liczby drapieżników w łowisku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

owca

samica muflona.

ostroga

1) wyrostek znajdujący się z tyłu odnóży kuraków;
2) pierwszy sęk łopaty daniela.

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.