Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona zwierzyny

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie. Polega to na przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych, określaniu i stosowaniu wyłącznie dozwolonych sposobów (i w dozwolonym czasie) polowań, walce z kłusownictwem, przeciwdziałaniu ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, zwalczaniu wałęsających się psów i kotów oraz regulowaniu liczby drapieżników w łowisku.

Ochrona zwierzyny to jeden z fundamentalnych aspektów gospodarki łowieckiej, obejmujący zbiór działań mających na celu utrzymanie populacji dzikich zwierząt na stałym, optymalnym poziomie biologicznym i gospodarczym. W tym kontekście kluczowe jest przestrzeganie ustawowych okresów ochronnych, które zapewniają zwierzętom okres spokoju i rozmnażania oraz chronią je przed nadmiernym polowaniem. Ochrona zwierzyny wymaga stosowania wyłącznie dozwolonych metod polowań oraz przestrzegania terminów ich prowadzenia, aby uniknąć nadmiernego spadku populacji.

Ochrona zwierzyny obejmuje również walkę z kłusownictwem, czyli nielegalnym polowaniem, które stanowi poważne zagrożenie dla dzikich populacji zwierząt. Konieczne jest podejmowanie działań edukacyjnych i egzekwowanie prawa w celu skutecznego ograniczania kłusownictwa. Dodatkowo, ważnym elementem ochrony zwierzyny jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, które mogą powodować degradację środowiska naturalnego oraz utratę siedlisk dla zwierząt łownych.

Regulacja liczebności drapieżników w łowisku jest kolejnym istotnym aspektem ochrony zwierzyny. Wprowadzenie odpowiednich zarządzeń dotyczących kontrolowania liczebności drapieżników ma na celu utrzymanie równowagi ekosystemu i zapobieganie szkodom w populacjach zdobyczy łownej. Ponadto, zwalczanie wałęsających się psów i kotów także stanowi ważny element ochrony dzikiej fauny, gdyż mogą one znacząco wpływać na populacje dzikich zwierząt.

Wnioskując, ochrona zwierzyny stanowi integralną część gospodarki łowieckiej i obejmuje różnorodne działania mające na celu zachowanie stabilnej populacji dzikich zwierząt. Przestrzeganie okresów ochronnych oraz stosowanie legalnych metod polowań są fundamentalne w procesie ochrony populacji dzikich gatunków. Walka z kłusownictwem, regulacja liczebności drapieżników oraz zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju rolnictwa również mają istotny wpływ na długofalowy sukces ochrony fauna.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.

odłownia

inaczej łownia.

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

ogar polski

pies gończy średniej wielkości (60 cm), o silnej budowie, dużej głowie z wiszącymi uszami, szerokiej klatce piersiowej i długim ogonie. Maść o. p. jest czarna żółto podpalana, sierść (...)

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

ostatni kęs

tradycja wkładania strzelonej zwierzynie złomu z jedliny do pyska ( przed wręczeniem złomu myśliwemu).