Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona zwierzyny

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i gospodarczym poziomie. Polega to na przestrzeganiu ustawowych okresów ochronnych, określaniu i stosowaniu wyłącznie dozwolonych sposobów (i w dozwolonym czasie) polowań, walce z kłusownictwem, przeciwdziałaniu ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa, zwalczaniu wałęsających się psów i kotów oraz regulowaniu liczby drapieżników w łowisku.

Ochrona zwierzyny jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej, który ma na celu utrzymanie zwierzyny w optymalnym stanie. Oznacza to, że wszelkie działania mające na celu ochronę zwierzyny muszą być przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Przede wszystkim, należy przestrzegać ustawowych okresów ochronnych, aby chronić zwierzęta przed nadmiernym polowaniem. Ponadto, należy stosować tylko dozwolone sposoby polowań i w dozwolonym czasie.

Kolejnym ważnym aspektem ochrony zwierzyny jest walka z kłusownictwem. Kłusownictwo to nielegalne polowanie, które może mieć poważne skutki dla populacji danego gatunku. Dlatego też, ważne jest, aby skutecznie walczyć z kłusownictwem poprzez edukację społeczeństwa i egzekwowanie prawa.

Konieczne jest również przeciwdziałanie ujemnym skutkom mechanizacji i chemizacji rolnictwa oraz regulowanie liczby drapieżników w łowisku. Zwalczanie wałęsających się psów i kotów jest również ważne, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie dla populacji dzikich zwierząt.

Podsumowując, ochrona zwierzyny jest ważnym elementem gospodarki łowieckiej i obejmuje całokształt działań mających na celu utrzymanie populacji dzikich zwierząt na optymalnym poziomie. W tym celu należy przede wszystkim przestrzegać ustawowych okresów ochronnych oraz stosować tylko dozwolone sposoby polowań. Ważne jest również walka z kłusownictwem oraz regulowanie liczebności drapieżników w łowisku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

okładać

inaczej obkładać.

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

owca

samica muflona.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)

okres godowy

inaczej gody.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

odbić

odłączyć się od stada,