Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okres godowy

okres godowy

inaczej gody.

Okres godowy to czas, w którym zwierzęta szukają partnera i przygotowują się do rozmnażania. Zazwyczaj zaczyna się w okresie zimowym lub wczesnowiosennym i trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. W tym czasie samce rywalizują o samice, a samice wybierają najlepszego partnera.

U jeleni okres godowy trwa od grudnia do marca. Samce rywalizują ze sobą, aby zdobyć samicę. Jelenie wykonują głośne rykowiska, aby przyciągnąć uwagę samic. Samce walczą ze sobą, aby zdobyć samicę i stworzyć stado.

U lisów okres godowy trwa od stycznia do marca. Samice szukają najlepszego partnera i wykonują cieczkę, aby go znaleźć. Samce walczą ze sobą o samicę i starają się jak najlepiej się prezentować, aby jak najbardziej przyciągnąć jej uwagę.

U cietrzewi okres godowy trwa od marca do maja. Samce tworzą tokowiska, aby przyciagnac uwagê samic. Tokowisko składa się z krótkich sekwencji dźwiêków i ruchów, które maja na celu przyciagniêcie uwagi samicy. Samica obserwuje tokowisko i wybiera najlepszego partnera.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okres godowy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

owca

samica muflona.

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.