Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: opolować

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

Opolować oznacza przeprowadzenie polowania na określonym terenie. W kontekście łowieckim jest to działanie polegające na poszukiwaniu, śledzeniu, schwytaniu lub zastrzeleniu dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Polowanie może być prowadzone w celach rekreacyjnych, sportowych lub jako sposób zdobycia pokarmu. Aby opolować, myśliwy musi odpowiednio zaplanować trasę polowania oraz przygotować odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących polowań oraz dbałość o bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych uczestników polowania.

Polowanie nie tylko wiąże się z aktywnym poszukiwaniem zwierząt, ale także z poszanowaniem środowiska naturalnego i zwyczajów myśliwych. Opolowanie wymaga umiejętności tropienia, obserwacji natury oraz znajomości zachowań zwierząt łownych. Dla wielu osób jest to nie tylko forma rozrywki, ale również sposób utrzymania związanego z tradycją łowiectwa. Ważne jest jednak, aby polowanie odbywało się z poszanowaniem prawa, etyki myśliwskiej oraz ochrony dzikiej przyrody.

Współcześnie coraz większy nacisk kładzie się na dbałość o równowagę ekosystemu przy prowadzeniu dzikiego łowiectwa. Dlatego opolowanie musi być prowadzone z uwzględnieniem zasad zrównoważonego użytkowania populacji zwierząt łownych oraz przestrzegania limitów odstrzału określonych gatunków. Jest to istotne dla zachowania różnorodności biologicznej i zdrowia populacji dzikich zwierząt.

Podsumowując, opolować oznacza przeprowadzenie polowania na wyznaczonym obszarze w celach rekreacyjnych lub zdobycia pożywienia. Jest to działanie wymagające odpowiedniego planowania, wyposażenia i znajomości przepisów oraz etyki łowieckiej. Opolowanie powinno odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniać się do zachowania równowagi ekosystemu oraz różnorodności biologicznej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj opolować w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.