Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: opolować

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

Opolować oznacza przeprowadzenie polowania na określonym terenie. W kontekście łowieckim jest to działanie polegające na poszukiwaniu, śledzeniu, schwytaniu lub zastrzeleniu dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Polowanie może być prowadzone w celach rekreacyjnych, sportowych lub jako sposób zdobycia pokarmu. Aby opolować, myśliwy musi odpowiednio zaplanować trasę polowania oraz przygotować odpowiedni sprzęt i wyposażenie. Ważne jest również przestrzeganie przepisów dotyczących polowań oraz dbałość o bezpieczeństwo zarówno własne, jak i innych uczestników polowania.

Polowanie nie tylko wiąże się z aktywnym poszukiwaniem zwierząt, ale także z poszanowaniem środowiska naturalnego i zwyczajów myśliwych. Opolowanie wymaga umiejętności tropienia, obserwacji natury oraz znajomości zachowań zwierząt łownych. Dla wielu osób jest to nie tylko forma rozrywki, ale również sposób utrzymania związanego z tradycją łowiectwa. Ważne jest jednak, aby polowanie odbywało się z poszanowaniem prawa, etyki myśliwskiej oraz ochrony dzikiej przyrody.

Współcześnie coraz większy nacisk kładzie się na dbałość o równowagę ekosystemu przy prowadzeniu dzikiego łowiectwa. Dlatego opolowanie musi być prowadzone z uwzględnieniem zasad zrównoważonego użytkowania populacji zwierząt łownych oraz przestrzegania limitów odstrzału określonych gatunków. Jest to istotne dla zachowania różnorodności biologicznej i zdrowia populacji dzikich zwierząt.

Podsumowując, opolować oznacza przeprowadzenie polowania na wyznaczonym obszarze w celach rekreacyjnych lub zdobycia pożywienia. Jest to działanie wymagające odpowiedniego planowania, wyposażenia i znajomości przepisów oraz etyki łowieckiej. Opolowanie powinno odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego i przyczyniać się do zachowania równowagi ekosystemu oraz różnorodności biologicznej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj opolować w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

odbita

sztuka odpędzana od stada.

oszczek

ujadanie psa myśliwskiego na widok wytropionej zwierzyny.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

osada

inaczej łoże.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.