Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał sanitarny

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do nadleśnictwa i sporządzić protokół.

Odstrzał sanitarny to usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej, które można wykonać bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Jest to ważne, ponieważ choroba może się rozprzestrzeniać i zagrażać zdrowiu innych zwierząt. Odstrzał sanitarny jest często stosowany w przypadku chorób zakaźnych, takich jak afrykański pomór świń, który może być bardzo niebezpieczny dla ludzi i innych zwierząt.

Aby wykonać odstrzał sanitarny, należy najpierw dokładnie przeanalizować stan zdrowia sztuki. Jeśli istnieje podejrzenie choroby, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii lub specjalistą ds. łowiectwa w celu potwierdzenia diagnozy. Po potwierdzeniu diagnozy można wykonać odstrzał sanitarny. Następnie sztukę należy dostarczyć do nadleśnictwa i sporządzić protokół. Protokół powinien zawierać informacje na temat rodzaju choroby, daty odstrzału i miejsca jej wykonania oraz informacje osobowe myśliwego, który dokonał odstrzału.

Odstrzał sanitarny jest ważnym elementem ochrony łowiska przed chorobami i jest obowiązkiem każdego myśliwego. Dzięki temu można chronić inne sztuki przed rozprzestrzenianiem się choroby i utrzymać populacje dzikich zwierząt na poziomie optymalnym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał sanitarny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

odbić

odłączyć się od stada,

odbita

sztuka odpędzana od stada.

oczyć

o zwierzynie: rozglądać się uważnie.

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.