Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odrzut

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

Odrzut jest zjawiskiem fizycznym, które występuje podczas strzelania z broni palnej. Jest to cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki. Odrzut jest wynikiem reakcji chemicznej, która zachodzi podczas strzelania. Gazy prochowe są wytwarzane przez spalenie prochu i są wypychane z lufy broni w kierunku celu. Jednocześnie, gazy te są również wypychane do tyłu, powodując cofnięcie się broni.

Odrzut może być bardziej lub mniej odczuwalny w zależności od rodzaju broni i ilości prochu użytego do jej napędzania. Broń o większej masie i mocy będzie miała większy odrzut niż broń o mniejszej masie i mocy. Większa ilość prochu również powoduje większy odrzut. Odrzut może być tak silny, że może powodować bolesne uderzenia w dołek strzelecki lub nawet powodować obrażenia ciała strzelca.

Aby zminimalizować odrzut, należy stosować techniki strzelania, takie jak trzymanie broni blisko ciała i utrzymywanie jej na linii celu przed oddaniem strzału. Można również stosować specjalne osłony na lufę, które pomagają zmniejszyć siłę odrzutu.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odrzut w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

odbić

odłączyć się od stada,

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

oszczek

ujadanie psa myśliwskiego na widok wytropionej zwierzyny.