Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał redukcyjny

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy wykonywaniu odstrzału redukcyjnego należy równocześnie przeprowadzić regulację stosunku liczbowego samców do samic oraz stosunku klas wieku.

Odstrzał redukcyjny jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki łowieckiej. Jego celem jest zmniejszenie liczebności danego gatunku w łowisku, aby zapobiec przekroczeniu pojemności łowiska. Odstrzał redukcyjny może być wykonywany na różne sposoby, w zależności od rodzaju i liczebności danego gatunku. Może to być odstrzał selektywny, w którym wybiera się określone osobniki do odstrzału, lub odstrzał masowy, w którym odstrzeliwane są wszystkie osobniki danego gatunku.

Odstrzał redukcyjny powinien być przeprowadzany zgodnie z ustalonym planem, który określa liczbę osobników do odstrzału oraz czas trwania odstrzału. Przed rozpoczęciem odstrzału należy przeprowadzić szczegółowe badania populacji danego gatunku, aby określić stosunek samców do samic oraz stosunek klas wieku. Następnie należy określić liczbę osobników do odstrzału i czas trwania odstrzału.

Odstrzał redukcyjny powinien być przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami łowieckimi. Należy również pamiętać, że odstrzał redukcyjny może mieć negatywne skutki dla populacji danego gatunku, jeśli nie będzie on przeprowadzany prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem odstrzału dokonać starannego planowania i monitorować skutki jego wykonania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał redukcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

odtylcówka

broń myśliwska ładowana od tyłu. Nazwa ta została wprowadzona dla odróżnienia tych strzelb od wcześniej produkowanych odprzodówek.

okładać

inaczej obkładać.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

omyk

ogon zająca.

obroża

skórzana lub metalowa opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca prowadzenie go na smyczy lub otoku.

odłownia

inaczej łownia.

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

odbić

odłączyć się od stada,