Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał redukcyjny

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy wykonywaniu odstrzału redukcyjnego należy równocześnie przeprowadzić regulację stosunku liczbowego samców do samic oraz stosunku klas wieku.

Odstrzał redukcyjny to proces mający na celu zmniejszenie liczebności danego gatunku w łowisku w celu zapobieżenia przekroczeniu jego pojemności. Może przebiegać selektywnie, poprzez wybór konkretnych osobników do odstrzału, lub masowo, gdzie odstrzeliwane są wszystkie osobniki danego gatunku. Plan odstrzału redukcyjnego powinien uwzględniać liczbę osobników do odstrzału oraz czas trwania całego procesu, a także regulację stosunku liczbowego samców do samic oraz stosunku klas wieku. Przed przystąpieniem do odstrzału należy dokładnie zbadać populację danego gatunku w celu ustalenia potrzebnych parametrów dla planowanego procesu. Wykonanie odstrzału redukcyjnego wymaga zastosowania obowiązujących przepisów i regulacji łowieckich oraz starannego monitorowania skutków tego działania dla populacji danego gatunku.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał redukcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

osada

inaczej łoże.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.