Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał redukcyjny

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy wykonywaniu odstrzału redukcyjnego należy równocześnie przeprowadzić regulację stosunku liczbowego samców do samic oraz stosunku klas wieku.

Odstrzał redukcyjny jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki łowieckiej. Jego celem jest zmniejszenie liczebności danego gatunku w łowisku, aby zapobiec przekroczeniu pojemności łowiska. Odstrzał redukcyjny może być wykonywany na różne sposoby, w zależności od rodzaju i liczebności danego gatunku. Może to być odstrzał selektywny, w którym wybiera się określone osobniki do odstrzału, lub odstrzał masowy, w którym odstrzeliwane są wszystkie osobniki danego gatunku.

Odstrzał redukcyjny powinien być przeprowadzany zgodnie z ustalonym planem, który określa liczbę osobników do odstrzału oraz czas trwania odstrzału. Przed rozpoczęciem odstrzału należy przeprowadzić szczegółowe badania populacji danego gatunku, aby określić stosunek samców do samic oraz stosunek klas wieku. Następnie należy określić liczbę osobników do odstrzału i czas trwania odstrzału.

Odstrzał redukcyjny powinien być przeprowadzany zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami łowieckimi. Należy również pamiętać, że odstrzał redukcyjny może mieć negatywne skutki dla populacji danego gatunku, jeśli nie będzie on przeprowadzany prawidłowo. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem odstrzału dokonać starannego planowania i monitorować skutki jego wykonania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał redukcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

objazd

polowanie polegające na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny (np. lisa) w celu zbliżenia się na odległość strzału.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

oskrzydlić

postrzelić ptaka w skrzydło uniemożliwiając mu dalszy lot.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.