Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odłownia

odłownia

inaczej łownia.

Odłownia (łownia) to urządzenie używane do odławiania żywcem zwierząt, zwłaszcza zwierzyny grubej, zwykle w celach naukowych, przesiedleniowych lub hodowlanych. Składa się zazwyczaj z pułapki lub klatki, która jest odpowiednio skonstruowana, aby móc złapać zwierzę bez uszkodzenia ani stresu. Odłownie mogą być stosowane przez naukowców do badań populacyjnych i zachowań zwierząt, a także przez służby leśne do przemieszczania osobników między różnymi obszarami leśnymi w celu regulacji populacji czy odtworzenia stanu naturalnego danego ekosystemu.

W kontekście naukowym odłownie umożliwiają badanie zdrowia i zachowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz przeprowadzanie testów weterynaryjnych. Dzięki nim można także monitorować migracje czy dynamikę populacji, co stanowi istotne źródło danych dla badań ekologicznych i ochrony przyrody.

Z kolei w kontekście relokacji zwierząt odłownie mają znaczenie dla ochrony gatunków zagrożonych oraz dla regulacji liczebności populacji na danym obszarze. Przesiedlanie osobników może być konieczne w wyniku zmiany warunków środowiskowych lub konfliktów ze ludźmi, a odłownie umożliwiają przetransportowanie tych zwierząt w sposób kontrolowany i bezpieczny.

W dużym stopniu precyzja działania odłowni zależy od odpowiedniego opracowania strategii działania i lokalizacji urządzenia względem szlaków ruchu czy miejsc przebywania zwierzyny. Dzięki profesjonalnemu podejściu możliwe jest minimalizowanie stresu dla schwytanych osobników oraz maksymalne zwiększenie efektywności operacji odławiania.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odłownia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)

odbić

odłączyć się od stada,

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)