Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: objazd

objazd

polowanie polegające na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny (np. lisa) w celu zbliżenia się na odległość strzału.

Objazd to jedna z najstarszych form polowania, która wywodzi się z czasów prehistorycznych. Polega ona na objeżdżaniu zwierzyny, która znajduje się na polu, w celu zbliżenia się do niej na odległość strzału. Łowcy wykorzystują do tego celu konie lub inne zwierzęta, aby szybciej i skuteczniej dotrzeć do upatrzonego celu.

Objazd jest szczególnie popularny wśród myśliwych polujących na lisy. Łowcy wykorzystują do tego celu specjalne techniki, takie jak ustawianie pułapek i przeprowadzanie objazdów. Pułapki służą do wyłapywania lisów i innych dzikich zwierząt, a objazdy pozwalają myśliwym na bliższe przyjrzenie się ofierze i lepsze przygotowanie się do strzału.

Objazd jest również popularny wśród myśliwych polujących na ptaki. Łowcy ustawiają pułapki i prowadzą objazdy, aby zbliżyć się do ptaków i oddać strzał. Techniki te pozwalają myśliwym na skuteczne pozyskanie ptaków bez uszkodzenia ich piór.

Objazd jest ważną techniką polowania, która pozwala myśliwym na skuteczną i bezbolesną pozyskanie zwierzyny. Jest to szczególnie ważne dla ochrony dzikich gatunków, ponieważ pozwala uniknąć uszkodzenia lub śmierci ofiary.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj objazd w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odbita

sztuka odpędzana od stada.

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

opalone

o brązowym zabarwieniu oręża dzika lub haków jelenia.

ostroga

1) wyrostek znajdujący się z tyłu odnóży kuraków;
2) pierwszy sęk łopaty daniela.

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)