Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ogar polski

ogar polski

pies gończy średniej wielkości (60 cm), o silnej budowie, dużej głowie z wiszącymi uszami, szerokiej klatce piersiowej i długim ogonie. Maść o. p. jest czarna żółto podpalana, sierść gładka. Używany jest do polowania na dziki, w górach także na zające. Ogromne zasługi w restytucji ogara polskiego położył płk Piotr Kartawik i płk Józef Pawłusiewicz. Wzorzec opracowany przez Jerzego Dylewskiego zatwierdzony został przez FCI w 1964 r.

Ogar polski to pies gończy średniej wielkości, o silnej budowie i charakterystycznej maści. Jego sierść jest gładka, a umaszczenie czarne z żółtymi podpalanymi plamami. Ma dużą głowę z wiszącymi uszami, szeroką klatkę piersiową i długi ogon. Jest używany do polowania na dziki, w górach także na zające.

Ogara polskiego można przypisać dwóm osobom - płk Piotrowi Kartawikowi i płk Józefowi Pawłusiewiczowi, którzy położyli ogromne zasługi w restytucji tego gatunku. W 1964 roku Międzynarodowa Federacja Kynologiczna (FCI) zatwierdziła wzorzec opracowany przez Jerzego Dylewskiego.

Ogar polski jest psem inteligentnym i bardzo przywiązującym się do swojego właściciela. Jest energiczny i aktywny, lubi biegać i skakać. Potrafi być bardzo posłuszny i chętnie się uczy nowych rzeczy. Lubi towarzystwo innych psów i ludzi, ale może być nieufny wobec obcych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ogar polski w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

ostroga

1) wyrostek znajdujący się z tyłu odnóży kuraków;
2) pierwszy sęk łopaty daniela.

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

oczniak

pierwsza (licząc od róży) odnoga wieńca jelenia lub łopaty daniela.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.