Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: otrąbić

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

Otrąbić - ogłosić trąbieniem koniec polowania.

Otrąbić to pojęcie związane z zakomunikowaniem zakończenia polowania za pomocą dźwięku trąby. Jest to tradycyjny sposób zawiadomienia myśliwych o końcu polowania i powrocie do bazy lub ośrodka myśliwskiego. Trąbienie kończące polowanie jest istotnym elementem bezpieczeństwa, ponieważ informuje myśliwych, że należy zaprzestać działań łowieckich, złożyć broń i wrócić do punktu zbornego.

Zgodnie ze zwyczajem, otrąbienie końca polowania jest precyzyjnym sygnałem dla uczestników, że nie wolno już podejmować żadnych działań łowieckich, gonić zwierzyny ani strzelać. Stanowi to istotne bezpieczne zakończenie wydarzenia łowieckiego oraz sygnalizuje przejście do kolejnych etapów spotkania myśliwskiego, takich jak analiza dzisiejszego polowania czy podziękowania dla uczestników.

Dodatkowo otrąbić określa także moment całkowitego zamknięcia sezonu polowań - kiedy wszystkie cykliczne dni na określony gatunek zostały wykorzystane lub gdy rada myśliwska podjęła decyzję o przerwaniu okresu polowań z innych przyczyn. Otrąbić w tym kontekście można rozumieć jako formalne ogłoszenie zakończenia sezonu łowieckiego na dany gatunek zwierzęcia.

W szczególności stosuje się termin "otrąbić" w odniesieniu do tradycyjnych form ustalania początku i końca polowań, co ma swoje korzenie w dawnych praktykach myśliwskich oraz stanowi istotny element dziedzictwa kulturowego myślistwa.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj otrąbić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

ostatni kęs

tradycja wkładania strzelonej zwierzynie złomu z jedliny do pyska ( przed wręczeniem złomu myśliwemu).

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

obroża

skórzana lub metalowa opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca prowadzenie go na smyczy lub otoku.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).