Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona przyrody

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, parków narodowych jak również ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. W zakres ochrony przyrody wchodzi także czuwanie nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. Działalność taką zapoczątkowano w drugiej połowie XIX w.

Ochrona przyrody to kompleksowa działalność mająca na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów naturalnych. Obejmuje ona szereg działań, takich jak tworzenie rezerwatów przyrody i parków narodowych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oraz nadzór nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. W ramach ochrony przyrody dąży się do ograniczenia lub eliminacji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne poprzez stosowanie różnorodnych metod, takich jak edukacja społeczeństwa i regulacje prawne.

Celem ochrony przyrody jest nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale także minimalizacja szkodliwych skutków działalności człowieka na ekosystemy naturalne oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Ponadto, ochrona przyrody pełni istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zapewnieniu dobrego stanu środowiska naturalnego.

Działania podejmowane w ramach ochrony przyrody mają na celu nie tylko restytuowanie oraz zachowanie istniejących zasobów naturalnych, ale także zabezpieczenie ich trwałego wykorzystywania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność za ochronę przyrody spoczywa na społeczeństwie, władzach publicznych oraz instytucjach zajmujących się kwestiami środowiskowymi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona przyrody w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

osacznik

staropolska nazwa naganiacza.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.