Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona przyrody

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, parków narodowych jak również ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. W zakres ochrony przyrody wchodzi także czuwanie nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. Działalność taką zapoczątkowano w drugiej połowie XIX w.

Ochrona przyrody jest niezbędna do zachowania różnorodności biologicznej, która jest niezbędna do utrzymania zdrowia i dobrostanu środowiska. Ochrona przyrody obejmuje szeroki zakres działań, w tym tworzenie rezerwatów przyrody, parków narodowych, ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz czuwanie nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. Celem ochrony przyrody jest zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody oraz ochrona pomników przyrody.

Ochrona przyrody ma na celu ograniczenie lub eliminację szkodliwych skutków działalności człowieka na środowisko naturalne. Dlatego też w ramach ochrony przyrody stosuje się różne metody, takie jak edukacja społeczeństwa, tworzenie rezerwatów i parków narodowych, regulacje prawne dotyczące ochrony gatunkowej roślin i zwierząt oraz monitorowanie i kontrola działalności człowieka wpływającej na środowisko naturalne.

Ochrona przyrody jest ważnym elementem w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zapewnieniu trwałości użytkowania zasobów przyrody. Dlatego też wszelkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego powinny być podjęte odpowiedzialnie i ze szczególną starannością.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona przyrody w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

oszczek

ujadanie psa myśliwskiego na widok wytropionej zwierzyny.

otok

długi rzemień służący do prowadzenia psa myśliwskiego podczas układania oraz dochodzenia postrzałka.

odłownia

inaczej łownia.

ogorzałka, ogorzałka (Aythya marila L.)

ptak łowny z rzędu blaszkodziobych należący do grążyc. W Polsce nielicznie, chociaż regularnie, pojawia się na przelotach.

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

objezdnik

inaczej dojetdżacz.