Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ochrona przyrody

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, parków narodowych jak również ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. W zakres ochrony przyrody wchodzi także czuwanie nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. Działalność taką zapoczątkowano w drugiej połowie XIX w.

Ochrona przyrody to kompleksowa działalność mająca na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów naturalnych. Obejmuje ona szereg działań, takich jak tworzenie rezerwatów przyrody i parków narodowych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oraz nadzór nad racjonalną gospodarką zasobami przyrody. W ramach ochrony przyrody dąży się do ograniczenia lub eliminacji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne poprzez stosowanie różnorodnych metod, takich jak edukacja społeczeństwa i regulacje prawne.

Celem ochrony przyrody jest nie tylko zachowanie bioróżnorodności, ale także minimalizacja szkodliwych skutków działalności człowieka na ekosystemy naturalne oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Ponadto, ochrona przyrody pełni istotną rolę w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zapewnieniu dobrego stanu środowiska naturalnego.

Działania podejmowane w ramach ochrony przyrody mają na celu nie tylko restytuowanie oraz zachowanie istniejących zasobów naturalnych, ale także zabezpieczenie ich trwałego wykorzystywania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Odpowiedzialność za ochronę przyrody spoczywa na społeczeństwie, władzach publicznych oraz instytucjach zajmujących się kwestiami środowiskowymi.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ochrona przyrody w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

oślada

trop kuny na śniegu.

ostroga

1) wyrostek znajdujący się z tyłu odnóży kuraków;
2) pierwszy sęk łopaty daniela.

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

oszczepnik

dawniej myśliwy polujący z oszczepem.

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).