Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okręgowy łowczy

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

Okręgowy łowczy to przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej, pełniącym funkcję kierowniczą i organizacyjną w ramach danego okręgu. Osoba piastująca stanowisko okręgowego łowczego ma na swoim koncie nie tylko doświadczenie łowieckie, ale także kompetencje kierownicze oraz znajomość prawa łowieckiego i regulacji związanych z ochroną przyrody.

Główne obowiązki okręgowego łowczego obejmują nadzór nad realizacją celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego w obrębie danego okręgu, zarządzanie sprawami organizacyjnymi, koordynację działań poszczególnych koł i kół myśliwskich w zakresie polowań, ochrony zwierzyny oraz edukacji ekologicznej. Osoba taka odpowiada także za kontakty z organami administracji państwowej i samorządowej dotyczącymi spraw łowieckich na terenie okręgu.

Okręgowy łowczy pełni kluczową rolę w kreowaniu polityki związanej z działalnością myśliwską na poziomie okręgu, a także reprezentuje swoją jednostkę przed centralą Polskiego Związku Łowieckiego. Stanowisko to wymaga odpowiedzialności, zaangażowania oraz umiejętności współpracy ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi ochroną zwierzyny oraz rozwojem polowań na danym obszarze.

Okręgowemu łowczemu przysługują uprawnienia wynikające z uregulowań statutowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz przepisów prawa polskiego dotyczących łowiectwa. Jest on również głównym przedstawicielem PZŁ w relacjach międzyorganizacyjnych na poziomie lokalnym, co czyni jego działalność istotną dla skutecznego funkcjonowania związku na danym obszarze geograficznym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okręgowy łowczy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

ostry

inaczej cięty.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.