Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okręgowy łowczy

okręgowy łowczy

przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej.

Okręgowy łowczy to przewodniczący zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Zarząd okręgowy jest organem wykonawczym okręgowej rady łowieckiej, pełniącym funkcję kierowniczą i organizacyjną w ramach danego okręgu. Osoba piastująca stanowisko okręgowego łowczego ma na swoim koncie nie tylko doświadczenie łowieckie, ale także kompetencje kierownicze oraz znajomość prawa łowieckiego i regulacji związanych z ochroną przyrody.

Główne obowiązki okręgowego łowczego obejmują nadzór nad realizacją celów statutowych Polskiego Związku Łowieckiego w obrębie danego okręgu, zarządzanie sprawami organizacyjnymi, koordynację działań poszczególnych koł i kół myśliwskich w zakresie polowań, ochrony zwierzyny oraz edukacji ekologicznej. Osoba taka odpowiada także za kontakty z organami administracji państwowej i samorządowej dotyczącymi spraw łowieckich na terenie okręgu.

Okręgowy łowczy pełni kluczową rolę w kreowaniu polityki związanej z działalnością myśliwską na poziomie okręgu, a także reprezentuje swoją jednostkę przed centralą Polskiego Związku Łowieckiego. Stanowisko to wymaga odpowiedzialności, zaangażowania oraz umiejętności współpracy ze wszystkimi podmiotami zainteresowanymi ochroną zwierzyny oraz rozwojem polowań na danym obszarze.

Okręgowemu łowczemu przysługują uprawnienia wynikające z uregulowań statutowych Polskiego Związku Łowieckiego oraz przepisów prawa polskiego dotyczących łowiectwa. Jest on również głównym przedstawicielem PZŁ w relacjach międzyorganizacyjnych na poziomie lokalnym, co czyni jego działalność istotną dla skutecznego funkcjonowania związku na danym obszarze geograficznym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okręgowy łowczy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obroża

skórzana lub metalowa opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca prowadzenie go na smyczy lub otoku.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

odwodzić

dawniej przy broni kurkowej: napinać kurki.

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.