Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obcierka

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

Obcierka to strzał, który powoduje powierzchowne zranienie zwierzęcia. Może ona być spowodowana przez zranienie zewnętrzne, które nie penetruje wewnętrznych tkanek lub organów, lub trafienie w obszar ciała, gdzie rany są łagodne i niezagrożone życiu. Obcierka jest błędem myśliwego, ponieważ nie przynosi śmierci zwierzęcia, lecz jedynie krzywdę. Jest to sytuacja niepożądana nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale także z uwagi na konsekwencje dla zdrowia zwierzęcia i jakości polowania.

Myśliwi starają się unikać obcierki poprzez doskonałe przygotowanie i precyzyjne użycie broni oraz technik strzeleckich. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do trafienia, podejmowane są intensywne poszukiwania rannego zwierzęcia, a myśliwi podejmują działania w celu zapewnienia mu pomocy medycznej i minimalizacji cierpień. Dodatkowo należy pamiętać, że upolowane zwierzę powinno zostać wykorzystane w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Odpowiednia identyfikacja obcierki ma kluczowe znaczenie dla zachowania etyki polowania oraz przejrzystości działania myśliwych.

Obcierka stanowi istotny aspekt zarówno praktyczny jak i etyczny w kontekście polowań, co wymaga od myśliwych stałej czujności oraz gotowości do podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach problematycznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obcierka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

oblany

o ptakach, głównie o słonce, dubelcie i kszyku: tłusty.

osacznik

staropolska nazwa naganiacza.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.