Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obcierka

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

Obcierka to strzał, który rani zwierzę tylko powierzchownie. Oznacza to, że zwierzę nie jest ciężko ranny, ale ma powierzchowne obrażenia. Obcierki są często popełnianym błędem myśliwych, ponieważ nie zawsze są one wystarczająco silne, aby zabić zwierzę. Zamiast tego, zwierzę może uciec i pozostać ranne.

Obcierki są czasami trudne do wykrycia, ponieważ nie zawsze są one widoczne gołym okiem. Myśliwi muszą być bardzo ostrożni i dokładnie sprawdzić każde miejsce, w którym strzelali do zwierzyny, aby upewnić się, że nie popełnili błędu obcierki. Jeśli myśliwi mają podejrzenia co do obcierki, mogą skorzystać ze specjalnych narzędzi do wykrywania krwi lub innych śladów po strzelaniu.

Jeśli myśliwi popełnią błąd obcierki, powinni natychmiast poszukać rannego zwierza i udzielić mu pomocy medycznej. W przeciwnym razie może ono umrzeć lub cierpieć przez długi czas. Myśliwi powinni także starannie obserwować rannego zwierza i upewnić się, że jest ono w stanie samodzielnie wrócić do swojego naturalnego środowiska.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obcierka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

otok

długi rzemień służący do prowadzenia psa myśliwskiego podczas układania oraz dochodzenia postrzałka.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

okno

otwór wejściowy do lisiej nory.

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

odwiatr

specyficzna woń, którą wydziela strzelona zwierzyna. Pozostaje przez pewien czas na tropie zwierzyny, co umożliwia psu myśliwskiemu odnalezienie jej.