Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obcierka

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

Obcierka to strzał, który powoduje powierzchowne zranienie zwierzęcia. Może ona być spowodowana przez zranienie zewnętrzne, które nie penetruje wewnętrznych tkanek lub organów, lub trafienie w obszar ciała, gdzie rany są łagodne i niezagrożone życiu. Obcierka jest błędem myśliwego, ponieważ nie przynosi śmierci zwierzęcia, lecz jedynie krzywdę. Jest to sytuacja niepożądana nie tylko z etycznego punktu widzenia, ale także z uwagi na konsekwencje dla zdrowia zwierzęcia i jakości polowania.

Myśliwi starają się unikać obcierki poprzez doskonałe przygotowanie i precyzyjne użycie broni oraz technik strzeleckich. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do trafienia, podejmowane są intensywne poszukiwania rannego zwierzęcia, a myśliwi podejmują działania w celu zapewnienia mu pomocy medycznej i minimalizacji cierpień. Dodatkowo należy pamiętać, że upolowane zwierzę powinno zostać wykorzystane w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Odpowiednia identyfikacja obcierki ma kluczowe znaczenie dla zachowania etyki polowania oraz przejrzystości działania myśliwych.

Obcierka stanowi istotny aspekt zarówno praktyczny jak i etyczny w kontekście polowań, co wymaga od myśliwych stałej czujności oraz gotowości do podjęcia odpowiednich działań w sytuacjach problematycznych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obcierka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

okładać

inaczej obkładać.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

objezdnik

inaczej dojetdżacz.

otok

długi rzemień służący do prowadzenia psa myśliwskiego podczas układania oraz dochodzenia postrzałka.

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

oskrzydlić

postrzelić ptaka w skrzydło uniemożliwiając mu dalszy lot.

oczyć

o zwierzynie: rozglądać się uważnie.