Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał selekcyjny

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz selekcja).

Odstrzał selekcyjny to proces mający na celu usunięcie z łowiska osobników zwierzyny płowej, które nie spełniają określonych kryteriów hodowlanych. Może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny. Naturalny odstrzał selekcyjny polega na eliminowaniu słabych i chorych osobników przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych. Jest to proces, który odbywa się naturalnie i nie wymaga interwencji człowieka.

Sztuczny odstrzał selekcyjny z kolei polega na usuwaniu z łowiska przez odstrzał sztuk nieprzydatnych do hodowli. W przypadku jeleniowatych, selekcja następuje na podstawie oceny poroża danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i warunki środowiskowe (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego). Dla tego typu odstrzału stosuje się różne metody, takie jak obserwacja, fotografia lub oznaczanie DNA.

Odstrzał selekcyjny jest ważną częścią hodowli zwierzyny płowej, mającą na celu poprawienie jakości populacji. Jego celem jest usunięcie z łowiska osobników niespełniających określonych kryteriów hodowlanych. Dlatego też jest istotnym elementem zarządzania populacją zwierzyny płowej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał selekcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

odtylcówka

broń myśliwska ładowana od tyłu. Nazwa ta została wprowadzona dla odróżnienia tych strzelb od wcześniej produkowanych odprzodówek.

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

odnoga

odgałęzienie tyki w porożu jeleniowatych.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)