Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał selekcyjny

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz selekcja).

Odstrzał selekcyjny jest procesem, który ma na celu usunięcie z łowiska osobników zwierzyny płowej, które nie spełniają określonych kryteriów hodowlanych. Może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny.

Naturalny odstrzał selekcyjny polega na eliminowaniu słabych i chorych osobników przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych. Jest to proces, który odbywa się naturalnie i nie wymaga interwencji człowieka.

Sztuczny odstrzał selekcyjny polega na usuwaniu z łowiska przez odstrzał sztuk nieprzydatnych do hodowli. Selekcja jeleniowatych przeprowadza się na podstawie oceny poroża danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i warunki środowiskowe (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego). W tym celu stosuje się różne metody, takie jak obserwacja, fotografia lub oznaczanie DNA.

Odstrzał selekcyjny jest ważną częścią hodowli zwierzyny płowej i ma na celu poprawienie jej jakości. Jest to proces, który może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny, a celem jest usunięcie z łowiska osobników niespełniających określonych kryteriów hodowlanych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał selekcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,