Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał selekcyjny

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz selekcja).

Odstrzał selekcyjny jest procesem, który ma na celu usunięcie z łowiska osobników zwierzyny płowej, które nie spełniają określonych kryteriów hodowlanych. Może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny.

Naturalny odstrzał selekcyjny polega na eliminowaniu słabych i chorych osobników przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych. Jest to proces, który odbywa się naturalnie i nie wymaga interwencji człowieka.

Sztuczny odstrzał selekcyjny polega na usuwaniu z łowiska przez odstrzał sztuk nieprzydatnych do hodowli. Selekcja jeleniowatych przeprowadza się na podstawie oceny poroża danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i warunki środowiskowe (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego). W tym celu stosuje się różne metody, takie jak obserwacja, fotografia lub oznaczanie DNA.

Odstrzał selekcyjny jest ważną częścią hodowli zwierzyny płowej i ma na celu poprawienie jej jakości. Jest to proces, który może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny, a celem jest usunięcie z łowiska osobników niespełniających określonych kryteriów hodowlanych.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał selekcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

owca

samica muflona.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.

odznaczenia łowieckie

nadawane myśliwym: 1) medale: brązowy, srebrny i złoty;
2) najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom";
3) Medal za Zasługi dla Łowiectwa (nadawany niemyśliwym).

odbita

sztuka odpędzana od stada.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.