Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odstrzał selekcyjny

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz selekcja).

Odstrzał selekcyjny to proces mający na celu usunięcie z łowiska osobników zwierzyny płowej, które nie spełniają określonych kryteriów hodowlanych. Może być wykonywany zarówno w sposób naturalny, jak i sztuczny. Naturalny odstrzał selekcyjny polega na eliminowaniu słabych i chorych osobników przez drapieżniki oraz w wyniku działania czynników atmosferycznych. Jest to proces, który odbywa się naturalnie i nie wymaga interwencji człowieka.

Sztuczny odstrzał selekcyjny z kolei polega na usuwaniu z łowiska przez odstrzał sztuk nieprzydatnych do hodowli. W przypadku jeleniowatych, selekcja następuje na podstawie oceny poroża danego osobnika, biorąc pod uwagę jego wiek i warunki środowiskowe (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego). Dla tego typu odstrzału stosuje się różne metody, takie jak obserwacja, fotografia lub oznaczanie DNA.

Odstrzał selekcyjny jest ważną częścią hodowli zwierzyny płowej, mającą na celu poprawienie jakości populacji. Jego celem jest usunięcie z łowiska osobników niespełniających określonych kryteriów hodowlanych. Dlatego też jest istotnym elementem zarządzania populacją zwierzyny płowej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odstrzał selekcyjny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

oczyć

o zwierzynie: rozglądać się uważnie.

otropić

ustalić za pomocą tropów miejsce zalegania zwierzyny.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

osiadła

zwierzyna, która nie zmienia swojej ostoi,

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

odstrzał sanitarny

usunięcie z łowiska sztuki wyraźnie chorej. Można, a nawet należy, wykonać go bez względu na posiadanie odstrzału czy okres ochronny. Po dokonaniu odstrzału sztukę należy dostarczyć do (...)

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.