Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Okręgowa Rada Łowiecka

Okręgowa Rada Łowiecka

w strukturach organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego najwyższa władza łowiecka na szczeblu okręgu w okresie między okręgowymi zjazdami delegatów Polskiego Związku Łowieckiego.

Okręgowa Rada Łowiecka (ORŁ) jest najwyższą władzą łowiecką na szczeblu okręgu w strukturach organizacyjnych Polskiego Związku Łowieckiego. ORŁ pełni swoje funkcje w okresie między okręgowymi zjazdami delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, co oznacza, że ma istotny wpływ na kształtowanie i realizację polityki łowieckiej na danym obszarze. Członkowie ORŁ reprezentują różne koła łowieckie oraz stowarzyszenia działające na terenie danego okręgu.

Główne zadania Okręgowej Rady Łowieckiej obejmują podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących polowania, ochrony przyrody, szkolenia myśliwych oraz innych ważnych kwestii związanych z łowiectwem. ORŁ ma również znaczący wpływ na wybór zarządu okręgu oraz delegatów na zjazdy krajowe.

Członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej podejmują decyzje dotyczące m.in. wszelkich działań zmierzających do poprawy stanu zwierząt łownych i ich siedlisk, regulacji polowań czy też promocji etyki myśliwskiej. Ważnym aspektem działalności ORŁ jest także współpraca z lokalnymi organami administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody i zagadnień dotyczących gospodarki leśnej.

ORŁ pełni kluczową rolę jako organ reprezentujący interesy myśliwych i propagujący zasady zrównoważonego gospodarowania populacjami zwierząt łownych oraz ochrony przyrody na poziomie okręgu. Dzięki swojej działalności, ORŁ wpływa nie tylko na rozwój łowiectwa, ale również na szeroko pojęte relacje z otoczeniem przyrodniczym i społecznym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Okręgowa Rada Łowiecka w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

osada

inaczej łoże.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.