Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obsada łowiska

obsada łowiska

pogłowie zwierzyny stanowiącej przedmiot gospodarki hodowlanej w łowisku.

Obsada łowiska to łączne pogłowie zwierzyny, które jest przedmiotem gospodarki hodowlanej w danym obszarze łowieckim. Określa ona liczebność oraz strukturę populacji zwierząt łownych w konkretnym terenie. Skład obsady łowiska może obejmować różne gatunki zwierząt, takie jak jelenie, sarny, dziki, bażanty czy kuropatwy. W zależności od polityki łowieckiej i celów hodowlanych, obsada może być różnie regulowana poprzez odstrzał czy ochronę określonych grup zwierzyny.

Zarządzanie obsadą łowiskową ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi ekosystemu oraz zapewnienia zrównoważonego użytkowania zasobów łownych. Poprzez kontrolowanie liczebności poszczególnych gatunków oraz struktury wiekowej populacji, można wpływać na stan zdrowotny i kondycję zwierząt, a także zapobiegać szkodom w uprawach rolnych czy lasach. Dzięki precyzyjnemu planowaniu i monitorowaniu obsady łowiska możliwe jest także realizowanie celów hodowlanych, takich jak poprawa genetyczna populacji czy tworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju przyrodniczego.

Warto podkreślić, że obsada łowiska nie jest jedynie kwestią ilościową, ale również jakościową. Obejmuje ona bowiem nie tylko liczbę zwierząt danego gatunku, ale także ich stan zdrowia, proporcje płciowe, wiekowe i in. Skuteczna ocena i zarządzanie obsadą wymaga więc uwzględnienia wielu czynników ekologicznych oraz biologicznych związanych z danymi gatunkami. Dzięki temu możliwe jest odpowiedzialne i skuteczne wykorzystanie zasobów łownych przy jednoczesnym zachowaniu harmonii ekosystemu.

Podsumowując, obsada łowiska stanowi ogół zwierzyny podlegającej regulacji w ramach działalności hodowlanej na danym terenie. Jej zarządzanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi ekologicznej oraz realizacji celów hodowlanych i ochrony środowiska naturalnego. Poznanie struktury populacji zwierząt łownych oraz monitorowanie zmian w jej składzie umożliwia podejmowanie trafionych decyzji dotyczących gospodarki łowieckiej i ochrony przyrody.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obsada łowiska w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obroża

skórzana lub metalowa opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca prowadzenie go na smyczy lub otoku.

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

ostrolotka

jedna z lotek w skrzydle cietrzewia i słonki; stanowi trofeum z tych ptaków. Ostrolotka słonki, zwana piórkiem malarskim, służyła malarzom (ze względu na ostre zakończenie) do robienia (...)

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.