Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obwód łowiecki

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, leśne, wodno-bagienne, górskie.

Obwód łowiecki to jednostka administracyjna, która zazwyczaj obejmuje około 5000 hektarów. Jest to obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej. Obwody łowieckie dzielimy na różne rodzaje, w zależności od charakteru terenu: polne, polno-leśne, leśne, wodno-bagienne i górskie.

Obwody łowieckie są zarządzane przez myśliwych, którzy mają obowiązek utrzymywać stały poziom populacji dzikich zwierząt. Aby to osiągnąć, myśliwi muszą monitorować populacje i wykonywać odpowiednie działania regulacyjne. Mogą to robić poprzez odstrzał kontrolny lub inne metody regulacji populacji.

Myśliwi muszą również monitorować stan zdrowia populacji dzikich zwierząt i upewnić się, że są one chronione przed chorobami i szkodnikami. Ponadto myśliwi muszą chronić obwody łowieckie przed nadmiernym wykorzystaniem przez ludzi i zapobiegać degradacji siedlisk.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obwód łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.