Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: obwód łowiecki

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, leśne, wodno-bagienne, górskie.

Obszar łowiecki to stała jednostka administracyjna, zazwyczaj obejmująca około 5000 hektarów, konieczna do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej. Obwody łowieckie dzielą się na kilka rodzajów, takich jak obszary polne, polno-leśne, leśne, wodno-bagienne oraz górskie. Odpowiedzialność za zarządzanie nimi spoczywa na myśliwych, którzy muszą utrzymać stabilną liczebność populacji dzikich zwierząt poprzez regularne monitorowanie oraz stosowanie odpowiednich działań regulacyjnych, włącznie ze sprawowaniem kontroli liczebności poprzez odstrzał kontrolny lub inne metody regulacji populacji. Dodatkowo obowiązkiem myśliwych jest dbanie o stan zdrowia tych populacji oraz zapewnienie im ochrony przed chorobami i szkodnikami. Chronią także obszary łowieckie przed nadmiernym wykorzystaniem przez ludzi i starają się zapobiec degradacji siedlisk.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj obwód łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

odbić

odłączyć się od stada,

objazd

polowanie polegające na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny (np. lisa) w celu zbliżenia się na odległość strzału.

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.