Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: omyk

omyk

ogon zająca.

Omyk to termin zaczerpnięty z dziedziny łowiectwa, oznaczający ogon zająca. Omyk jest charakterystycznym elementem wyglądu zająca, stanowi jego część ciała. Jest wyraźnie widoczny podczas poruszania się zwierzęcia, gdyż mruga i macha nim, często ujawniając swoje położenie dla myśliwego. Omyk jest też istotnym elementem w postrzeganiu gatunku przez kulturowe przekonania i folklor ludowy. Omyk stanowi także ważny punkt odniesienia dla polującego, gdy obserwuje zająca w trakcie polowania.

Omyk pełni istotną rolę nie tylko w aspekcie estetycznym czy tradycyjnym, ale również funkcjonalnym dla łowcy. Stanowi bowiem punkt obserwacyjny i wskaźnik zachowań zająca. W terenie o myśliwych biernych i aktywnych obiektów lokalizacji zwierzęcia o znacznej ruchliwości służy m.in. do określenia kierunku biegu oraz szybkości ucieczki. Jest istotnym elementem także w procesie trenowania psów myśliwskich do szukania i tropienia zwierzyny.

W praktyce łowieckiej znajomość właściwości omyka oraz umiejętność jego obserwacji przekłada się na skuteczność polowania. Myśliwy musi być w stanie błyskawicznie zidentyfikować poruszającą się kępkę futra jako zwierzynę lowną, aby móc odpowiednio ustawić się do oddania strzału czy wyszkolić psa do śledzenia jej tropu poprzez analizę zachowań owego elementu ciała.

Podsumowując, omyk to istotny element warsztatu i rozpoznawania gatunków dzikiej zwierzyny przez myśliwych oraz kluczowy symbol kulturowy, dobrze znany we wspólnotach zajmujących się łowiectwem przez wieki.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj omyk w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

obcierka, obcierka, ocierka

strzał raniący zwierza tylko powierzchownie.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

odbita

sztuka odpędzana od stada.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.