Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ostoja

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

Ostoja to miejsce, w którym zwierzyna czuje się bezpiecznie i może swobodnie żerować. Jest to teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa i gdzie może znaleźć pożywienie, schronienie oraz odpowiednią temperaturę. Ostoje są często wykorzystywane przez łowców do polowań, ponieważ są one miejscem, w którym zwierzyna jest najbardziej aktywna.

Ostoje są również ważne dla ochrony przyrody. Służą one jako naturalne siedliska dla różnych gatunków zwierząt, a także jako miejsce do reprodukcji i rozmnażania się. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie równowagi ekologicznej w danym regionie. Ostoje służą również jako naturalny system filtracji wody i powietrza oraz jako źródło pożywienia dla lokalnych społeczności.

Ostoje mogą być tworzone przez człowieka lub naturalnie występować w określonym regionie. Mogą one obejmować małe obszary lub duże obszary, takie jak parki narodowe lub rezerwaty przyrody. W celu ochrony ostoi istnieją również specjalne programy ochrony środowiska, które mają na celu ograniczenie lub całkowite zapobieganie niszczeniu ostoi przez człowieka.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ostoja w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

obowiązek stanu

najuciążliwszy z ciężarów łowieckich książęcego prawa, polegający na obowiązku przyjmowania łowców pod swój dach i zapewnieniu im wszelkich wygód.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

obroża

skórzana lub metalowa opaska zakładana psu na szyję, umożliwiająca prowadzenie go na smyczy lub otoku.

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

odprzodówka

dawna broń myśliwska ładowana od przodu (przez lufę - najpierw proch, potem pocisk).

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.