Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odbić

odbić

odłączyć się od stada,

Odbić - termin używany w łowiectwie, oznaczający odłączenie się jednego lub więcej zwierząt od stada. Może być wykonane różnymi sposobami, zależnie od gatunku zwierząt. Przykładowo, myśliwi mogą używać koni do odprowadzenia stada dzikich koni do określonego miejsca, sokoli lub innych ptaków dla dzikich ptaków, oraz psów dla dzikich zwierząt takich jak jelenie czy sarny. Odbicie może również nastąpić poprzez ustawienie pułapek i przeszkód na drogach poruszania się stada, aby skupić je w określonym miejscu. Myśliwi mogą też używać pułapek na drogach, aby uniemożliwić stadowi opuszczenie określonego obszaru.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odbić w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

osiadły

o zwierzynie, która nie zmienia swojej ostoi.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

ostry

inaczej cięty.

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

obława

w dawnej Polsce duża (nawet ponad 1000) liczba naganiaczy podczas polowań.