Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: oblatywać

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

Oblatywanie jest jednym z najważniejszych elementów szkolenia ptaka łowczego. Polega na ćwiczeniu ptaka w swobodnym lataniu, aby mógł on wykonywać polecenia i wykorzystywać swoje naturalne umiejętności do polowania. Oblatywanie może być wykonywane zarówno na lądzie, jak i w powietrzu.

Na lądzie oblatywanie polega na ćwiczeniu ptaka w locie, aby mógł on skutecznie polować. Ptak musi być szkolony, aby mógł skutecznie śledzić i chwytać ofiary. Można to osiągnąć poprzez ćwiczenia takie jak: loty na krótkich dystansach, loty na długich dystansach, loty w kierunku celu i loty z powrotem do domu.

W powietrzu oblatywanie polega na ćwiczeniu ptaka w locie, aby mógł on skutecznie polować. Ptak musi być szkolony, aby mógł skutecznie śledzić i chwytać ofiary. Można to osiągnąć poprzez ćwiczenia takie jak: loty na krótkich dystansach, loty na długich dystansach, loty w kierunku celu i loty z powrotem do domu. Dodatkowo ptaki mogą być szkolone do latania w grupach lub samodzielnego polowania.

Oblatywanie jest ważnym elementem szkolenia ptaka łowczego i może pomóc mu stać się bardziej skutecznym myśliwym. Dzięki odpowiedniemu szkoleniu ptak będzie lepiej przygotowany do polowania i bardziej skuteczny podczas łowienia ofiar.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj oblatywać w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.

oślada

trop kuny na śniegu.

oddać, oddać (strzał)

strzelić.

odbić

odłączyć się od stada,

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odłownia

inaczej łownia.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.