Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odświeżyć krew

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

Odświeżyć krew to zabieg hodowlany stosowany w łowiectwie, polegający na wprowadzeniu do danego terenu osobników obcych, zazwyczaj sprowadzonych z innych regionów, w celu polepszenia cech genetycznych populacji zwierzyny miejscowej. Głównym celem tego działania jest zwiększenie różnorodności genetycznej oraz ulepszenie formy fizycznej i zdrowia danego gatunku zwierząt łownych. Zabieg ten może być stosowany zarówno w przypadku dzikich zwierząt, jak i w hodowli łowieckiej, gdzie hodowcy mogą decydować się na wprowadzenie nowych osobników do swojej populacji.

Odświeżanie krwi ma na celu zapobieganie zjawisku degeneracji genetycznej, które może występować w populacjach zwierzyny łownej zamkniętych w odrębnych obszarach. Przesiedlenie nowych osobników pomaga wzmocnić pulę genetyczną populacji, co może przyczynić się do poprawy kondycji fizycznej i zdrowotnej zwierząt. Jest to szczególnie istotne dla gatunków zagrożonych wyginięciem lub znajdujących się pod presją antropopresji.

W praktyce odświeżenie krwi wymaga precyzyjnego planowania oraz konieczności uwzględnienia aspektów ekologicznych i biologicznych. Kluczowe jest również monitorowanie skutków wprowadzenia obcych osobników do danego środowiska oraz ocena ich interakcji z miejscową populacją. Ostateczny efekt takiego zabiegu zależy od wielu czynników, takich jak adaptacja nowych osobników, ich reprodukcja oraz oddziaływanie na populację lokalną.

Podsumowując, odświeżenie krwi jest ważnym narzędziem hodowlanym w łowiectwie mającym na celu ulepszenie puli genetycznej populacji zwierzyny łownej oraz poprawę jej stanu zdrowia fizycznego. Jednakże aby osiągnąć pozytywny efekt, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i monitorowanie procesu wprowadzania obcych osobników do środowiska naturalnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odświeżyć krew w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.

oręż

trofeum myśliwskie z dzika (szable, fajki lub wieniec jelenia).

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

odkapturzyć

zdjąć kaptur z głowy ptaka łowczego.

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)