Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: osadzanie zwierzyny

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

Osadzanie zwierzyny to termin pochodzący z łowiectwa, określający sytuację, w której pies myśliwski zatrzymuje zwierzynę w jednym miejscu poprzez swoje działanie. Podczas polowania pies ma za zadanie odnaleźć i wytrzymać zawieszającego się na polu, aż do czasu, gdy myśliwy nadejdzie i będzie mógł zająć odpowiednią pozycję do oddania strzału. W praktyce osadzanie zwierzyny jest ważną umiejętnością psów myśliwskich, zapewniając skuteczniejsze polowanie poprzez kontrolowanie ruchu zwierząt łownych.

W procesie osadzania zwierzyny pies może wykorzystywać różne techniki, takie jak szczekanie czy utrzymanie pozycji blisko kryjówki zwierzęcia. Ważne jest, aby pies zachowywał odpowiednią dyscyplinę i kontrolę nad osadzaną zwierzyną, unikając goniących lub przeszkadzających zachowań. Pełna kontrola nad sytuacją umożliwia myśliwemu bezpieczne podejście do miejsca, gdzie znajduje się osadzona zwierzyna.

Osadzanie zwierzyny wymaga solidnej współpracy między psem a myśliwym oraz doskonałych umiejętności obu stron. Pies musi być odpowiednio szkolony, by reagować na komendy myśliwego oraz działać zgodnie z jego oczekiwaniami. Ponadto istotne jest również posiadanie przez myśliwego umiejętności czytania zachowań psa oraz świadomość różnych aspektów polowania na daną dziką zwierzynę.

Warto podkreślić, że osadzenie zwierzyny ma na celu nie tylko ułatwienie schwytania zdobyczy, ale także zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt łownych. Kontrolowany ruch i posteponowanie strzału pozwalają uniknąć zbędnych cierpień dla zwierzęcia oraz gwarantują skuteczność polowania. Dlatego też umiejętność osadzania zwierzyny stanowi istotny element w szkoleniu psów myśliwskich oraz praktykach polowania, dbając zarówno o efektywność, jak i etyczne aspekty łowiectwa.

Ogólnie rzecz biorąc, osadzanie zwierzyny to kluczowy moment podczas polowania, który wymaga współpracy między psem a myśliwym oraz umiejętności technicznych ze strony psa w celu zachowania kontroli nad ruchem dzikiej zwierzyny. Dzięki tej praktyce możliwe jest humanitarne oraz skuteczne przeprowadzenie polowania na terenie leśnym lub otwartym.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj osadzanie zwierzyny w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odyniec

stary samiec dzika (powyżej 4 lat) prowadzący samotny tryb życia (z wyjątkiem okresu huczki).

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

odprawa

nagroda dla psów gończych w postaci patrochów upolowanej przy ich pomocy zwierzyny.

otrąbić

ogłosić trąbieniem koniec polowania.

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

okładać

inaczej obkładać.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

odrzut

cofnięcie się broni po strzale spowodowane działaniem gazów prochowych, odczuwalne jako uderzenie w dołek strzelecki.

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

odstrzał łowny

pozyskanie samca zwierzyny płowej, który osiągnął szczytową formę poroża, a przekroczył określony wiek (sama 5, daniel 9, jeleń 12 lat).