Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odłowy

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

Odłowy to metoda pozyskiwania żywej zwierzyny, stosowana w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren. Wykorzystuje się je za pomocą sieci, łowni lub innych narzędzi. Specjalne sieci są ustawiane w miejscach, gdzie zwierzyna może być łatwo połapana, z zachowaniem bezpieczeństwa dla zwierząt i minimalizacji ich stresu. Przeprowadzenie odłowów wymaga specjalnego szkolenia personelu oraz dostosowania maszyn do potrzeb danego projektu. Po zebraniu odłowionej zwierzyny następuje proces badania cech fizycznych i biologicznych oraz identyfikacji gatunku przed oznakowaniem i umieszczeniem na nowym terenie lub przekazaniem do ogrodu zoologicznego lub innego miejsca docelowego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odłowy w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okresy polowań

terminy, w których, na podstawie rozporządzenia ministra leśnictwa i przemysłu drzewnego, wolno polować na zwierzęta łowne.

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

osiemnastak

jeleń byk posiadający wieniec o dziewięciu odnogach na obu tykach (o. regularny) lub na jednej z tyk (o. nieregularny).

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

okres godowy

inaczej gody.