Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: okręg łowiecki

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

Okręg łowiecki to jednostka terytorialna w strukturze Polskiego Związku Łowieckiego, która obejmuje określony obszar ziemi. Okręgi łowieckie działają na podstawie statutów PZŁ i regulaminów, a ich głównym celem jest zarządzanie populacjami zwierząt łownych oraz kontrola polowań na danym obszarze. Każdy okręg dzieli się zazwyczaj na rewiry łowieckie, które są odpowiedzialne za konkretny obszar łowiecki.

W ramach okręgu łowieckiego prowadzone są prace związane z ochroną i hodowlą dziko żyjących zwierząt oraz nadzór nad wykonywaniem polowań. Okręgi łowieckie mają również za zadanie kontrolowanie liczebności zwierzyny oraz dbanie o stan zdrowia populacji. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie równowagi ekologicznej oraz zrównoważonego gospodarowania populacjami zwierząt.

Okręgi łowieckie współpracują ze służbami leśnymi, administracją leśną, innymi organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody oraz lokalnymi społecznościami. Ich działania obejmują również edukację ekologiczną oraz promocję zasad etycznego i odpowiedzialnego polowania. W ramach okręgów organizowane są też liczne imprezy kulturalne i edukacyjne związane z tematyką łowiecką, co ma na celu propagowanie właściwego stosunku do przyrody oraz tradycji myśliwskich.

Okręgi łowieckie posiadają własne zarządy, które składają się z wybranych przedstawicieli członków PZŁ. Zarząd okręgu odpowiada za podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania w jego granicach terytorialnych, tworzenie regulaminów polowań oraz koordynację działań mających na celu ochronę przyrody i zwierząt. Jednocześnie okręgi współpracują ze sobą w celu realizacji wspólnych programów ochrony środowiska naturalnego oraz popularyzacji aktywności myśliwskiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj okręg łowiecki w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

osmużać

ściągać skórę z zająca lub królika.

oblatywać

ćwiczyć ptaka łowczego w swobodnym lataniu.

odbezpieczyć

o broni myśliwskiej: wyłączyć bezpiecznik.

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

owca

samica muflona.

oblatany

ptak łowczy wyćwiczony w swobodnym lataniu.

obrączkowanie

znakowanie ptaków do celów naukowych przez zakładanie im na nodze obrączki z adresem stacji, która dokonała obrączkowania. W przypadku strzelania ptaka z obrączką należy wysłać ją na (...)