Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: Order Złotego Jelenia

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.

Order Złotego Jelenia – to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych polskich orderów myśliwskich. Został ustanowiony w 1672 roku przez księcia Jerzego Wilhelma, ostatniego przedstawiciela dynastii Piastów na Śląsku. Nazwa orderu nawiązuje do złotego jelenia, symbolu łowieckiego, który od wieków kojarzony jest z polowaniami i szlacheckim stylem życia. Order Złotego Jelenia miał charakter ekskluzywny i honorowy, przeznaczony dla wybitnych myśliwych oraz osób zasłużonych dla kultury łowieckiej.

Wśród jego członków znajdowali się zarówno znakomici myśliwi, jak i osoby pełniące wysokie funkcje państwowe czy o wybitnych osiągnięciach w dziedzinie nauki i sztuki. Order ten był wyrazem uznania dla pasjonatów polowania oraz promował etyczną i odpowiedzialną postawę wobec przyrody. Posiadanie Orderu Złotego Jelenia było synonimem honoru oraz wybitności w dziedzinie łowiectwa.

Od momentu swojego powstania Order Złotego Jelenia był symbolem elitarności oraz prestiżu w kręgach łowieckich, stanowiąc jednocześnie formę uznania dla osiągnięć w dziedzinie myślistwa oraz pielęgnowania tradycji łowieckiej. To ważny element historii polskiego łowiectwa, który nadal budzi duże zainteresowanie wśród miłośników przyrody oraz pasjonatów kultury myśliwskiej.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj Order Złotego Jelenia w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

obowiązek stanu

najuciążliwszy z ciężarów łowieckich książęcego prawa, polegający na obowiązku przyjmowania łowców pod swój dach i zapewnieniu im wszelkich wygód.

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

osada

inaczej łoże.

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

ostatni miot

żartobliwie - myśliwska biesiada w terenie, organizowana bezpośrednio po polowaniu.

ochrona przyrody

działalność mająca na celu zachowanie, restytuowanie oraz zapewnienie trwałości użytkowania zasobów przyrody. Polega to m.in. na ochronie pomników przyrody, tworzeniu rezerwatów przyrody, (...)

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.