Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odbita

odbita

sztuka odpędzana od stada.

Odbita to termin używany w kontekście polowania zbiorowego lub kłusownictwa. Termin ten odnosi się do sytuacji, gdy sztuka zwierzyny jest odpędzana od stada w celu zwiększenia szans na jej schwytanie lub odstrzelenie. Może to mieć miejsce podczas polowania na daną zwierzynę, taką jak jelenie, dziki czy zające. Podczas polowań zbiorowych, grupa łowców może wykorzystywać specjalne techniki, aby odpędzić zwierzynę w danym kierunku, ułatwiając tym samym pochwycenie jej.

Odbita ma istotne znaczenie również w kontekście zarządzania populacjami zwierząt leśnych i ochrony przyrody. Istnieje potrzeba monitorowania liczebności i zachowań populacji zwierzyny dla zapewnienia równowagi ekosystemów leśnych oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Stosowanie technik odbijania może być pomocne przy realizowaniu celów zarządzania populacjami zwierząt leśnych.

W przypadku kłusownictwa odbita może odnosić się do celowego odpędzania zwierzyny przez nielegalnych myśliwych w celu pochwycenia jej bezprawnie. Jest to działanie zabronione prawnie i stanowi poważne zagrożenie dla ochrony dzikich populacji zwierząt oraz równowagi ekosystemów.

Podsumowując, termin "odbita" odnosi się do sytuacji, gdy sztuka zwierzyny jest odpędzana od stada w kontekście polowania zbiorowego, zarządzania populacjami zwierząt leśnych oraz niestety również kłusownictwa. Zrozumienie tego pojęcia jest istotne zarówno dla prawidłowego przeprowadzania polowań zbiorowych, jak i dla ochrony dzikiej fauny i utrzymania zdrowego ekosystemu leśnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odbita w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oganiać

o jeleniu byku: obiegać chmarę w czasie rykowiska; zapobiega to oddalaniu się łań.

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

odtrąbić

grać na trąbce myśliwskiej sygnały zakończenia miotu, polowania, lub też na śmierć ubitej zwierzyny.

okręg łowiecki

jednostka administracyjna Polskiego Związku Łowieckiego.

odwodzić

dawniej przy broni kurkowej: napinać kurki.

osadzanie zwierzyny

zatrzymywanie w miejscu zwierzyny przez psa do czasu przyjścia myśliwego.

obkładanie, obkładanie, okładanie -

przeszukiwanie pola przez psa myśliwskiego w celu znalezienia i wystawienia (legawce) lub wypłoszenia (płochacze) ptactwa.

odłowy

łowienie żywej zwierzyny za pomocą sieci, łowni itp. Wykonuje się je w celach naukowych lub przesiedlenia zwierzyny na inny teren.

oślada

trop kuny na śniegu.