Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: odbita

odbita

sztuka odpędzana od stada.

Odbita to termin używany w kontekście polowania zbiorowego lub kłusownictwa. Termin ten odnosi się do sytuacji, gdy sztuka zwierzyny jest odpędzana od stada w celu zwiększenia szans na jej schwytanie lub odstrzelenie. Może to mieć miejsce podczas polowania na daną zwierzynę, taką jak jelenie, dziki czy zające. Podczas polowań zbiorowych, grupa łowców może wykorzystywać specjalne techniki, aby odpędzić zwierzynę w danym kierunku, ułatwiając tym samym pochwycenie jej.

Odbita ma istotne znaczenie również w kontekście zarządzania populacjami zwierząt leśnych i ochrony przyrody. Istnieje potrzeba monitorowania liczebności i zachowań populacji zwierzyny dla zapewnienia równowagi ekosystemów leśnych oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Stosowanie technik odbijania może być pomocne przy realizowaniu celów zarządzania populacjami zwierząt leśnych.

W przypadku kłusownictwa odbita może odnosić się do celowego odpędzania zwierzyny przez nielegalnych myśliwych w celu pochwycenia jej bezprawnie. Jest to działanie zabronione prawnie i stanowi poważne zagrożenie dla ochrony dzikich populacji zwierząt oraz równowagi ekosystemów.

Podsumowując, termin "odbita" odnosi się do sytuacji, gdy sztuka zwierzyny jest odpędzana od stada w kontekście polowania zbiorowego, zarządzania populacjami zwierząt leśnych oraz niestety również kłusownictwa. Zrozumienie tego pojęcia jest istotne zarówno dla prawidłowego przeprowadzania polowań zbiorowych, jak i dla ochrony dzikiej fauny i utrzymania zdrowego ekosystemu leśnego.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj odbita w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

obwód łowiecki

obszar wystarczający do prowadzenia samodzielnej gospodarki łowieckiej (przeważnie około 5000 ha) wydzielony jako jednostka administracyjna. Obszary łowieckie dzielimy na: polne, polno-leśne, (...)

objazd

polowanie polegające na objeżdżaniu znajdującej się na polu zwierzyny (np. lisa) w celu zbliżenia się na odległość strzału.

ohar, ohar (Tadorna tadorna L.)

ptak łowny łączący cechy g(si i kaczek, należący do blaszkodziobych. Długość ok. 56 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 96 cm, ciężar do 1000 g. Upierzenie czarno-białe, na skrzydłach (...)

opolować

odbyć polowanie na części terenu.

odwiatr

specyficzna woń, którą wydziela strzelona zwierzyna. Pozostaje przez pewien czas na tropie zwierzyny, co umożliwia psu myśliwskiemu odnalezienie jej.

oślada

trop kuny na śniegu.

oszczep

biała broń myśliwska używana od najdawniejszych czasów do pocz. XIX w. Składa się z grubego drzewca (dł. 2-2,5 m) i szerokiego, płaskiego, wydłużonego grotu o liściastym kształcie z (...)

obierz myśliwska

staropolskie określenie całości sprzętu myśliwskiego.