Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: ostęp

ostęp

część lasu z ostoją zwierzyny (na ogół trudno dostępna).

Ostęp to część lasu, która jest szczególnie ważna dla łowiectwa. Jest to miejsce, w którym zwierzyna może się schronić i odpocząć. Ostępy są zazwyczaj trudno dostępne, co oznacza, że łowcy muszą wykazać się dużym wysiłkiem, aby dotrzeć do nich. Zazwyczaj są one oddalone od głównych szlaków i tras, a także od miejsc, w których ludzie często przebywają.

Ostoje zwierzyny są bardzo ważne dla łowców, ponieważ pozwalają im na obserwowanie i polowanie na zwierzynę. Dzięki temu mogą oni lepiej poznać zachowania dzikich zwierząt i lepiej je rozumieć. W ostojach zwierzyny można również spotkać inne gatunki zwierząt, takie jak ptaki czy owady.

Ostoje zwierzyny służą również jako miejsce do ochrony dzikich zwierząt przed nadmiernym polowaniem. Służy to również ochronie ekosystemu i utrzymaniu równowagi między populacjami dzikich zwierząt a ludnościami lokalnymi. Ochrona ostoi zwierzyny jest ważna dla utrzymania równowagi ekologicznej i ochrony przyrody.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj ostęp w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

oszczenić się

o suce psa, liszce i wilczycy: urodzić młode.

opierak

środkowa odnoga (trzecia licząc od róży) wieńca jelenia.

odbić

odłączyć się od stada,

odstrzał

1) odstrzeliwanie zwierzyny zgodnie z planem hodowlanym;
2) popularna nazwa zezwolenia na odstrzeliwanie zwierzyny (zob. (...)

ochrona zwierzyny

jeden z głównych działów gospodarki łowieckiej obejmujący całokształt zabiegów, mających na celu utrzymanie zwierzyny w łowiskach na stałym, optymalnym pod względem biologicznym i (...)

owca

samica muflona.

ostoja

teren, na którym zwierzyna najchętniej przebywa.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

okocić się

o samicach rysia, żbika, sarny, kozicy, muflona, zająca i królika: urodzić potomstwo.

odstrzał selekcyjny

usuwanie z łowiska za pomocą odstrzału niepożądanych z punktu widzenia hodowli osobników zwierzyny płowej (zob. kryteria odstrzału selekcyjnego oraz (...)