Internetowy Słownik Łowiecki

Definicja hasła: organista

organista

młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem.

Organista to młody jeleń byk, który pierwszy zaczyna ryczeć wieczorem. Jest to okres, w którym łowcy mogą usłyszeć pierwsze ryki jeleni. Organista jest bardzo ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala łowcom na określenie, czy dany obszar jest dobrym miejscem do polowania. Jego ryk może być słyszany na odległość kilku kilometrów i jest bardzo charakterystyczny.

Organista jest zazwyczaj młodym bykiem, który ma około trzech lat. Jego ryk jest głośny i donośny, a także może być słyszany przez inne zwierzęta w lesie. Ryk organisty może być słyszany od wczesnego popołudnia do późnej nocy. Jego ryk jest bardzo charakterystyczny i można go usłyszeć na odległość kilku kilometrów.

Organista jest ważnym elementem łowiectwa, ponieważ pozwala łowcom określić, czy dany obszar jest dobrym miejscem do polowania. Jego ryk może być słyszany na odległość kilku kilometrów i pozwala łowcom na określenie, czy dana lokalizacja jest dobra do polowania. Organista może być także użyty do wyznaczenia granic terytorialnych dla innych zwierząt w lesie.

Potrzebujesz dokładniejszych informacji?
szukaj organista w wyszukiwarce Google

Inne hasła na literę O

zobacz pełną listę haseł

ósmak

jeleń byk noszący wieniec o czterech odnogach na każdej tyce (regularny) lub na jednej z tyk (nieregularny).

otok

długi rzemień służący do prowadzenia psa myśliwskiego podczas układania oraz dochodzenia postrzałka.

osada

inaczej łoże.

ostroga

1) wyrostek znajdujący się z tyłu odnóży kuraków;
2) pierwszy sęk łopaty daniela.

odzew

odezwanie się na trąbce myśliwskiej w odpowiedzi na sygnał.

odświeżyć krew

zabieg hodowlany polegający na wpuszczeniu do łowiska osobników obcych, sprowadzonych z innych terenów bytującego w nim gatunku, w celu polepszenia formy zwierzyny miejscowej.

opiekun stażysty

doświadczony myśliwy, wyznaczony przez zarząd koła łowieckiego, sprawujący pieczę nad stażystą, kandydatem na myśliwego.

obciąć

1) o zwierzynie: ustalić za pomocą tropienia jej obecność w miocie;
2) o dzikach atakujących i raniących doskakujące do nich psy.

odstrzał redukcyjny

odstrzał mający na celu zredukowanie nadmiaru osobników danego gatunku w łowisku. Stosuje się go wówczas, gdy w wyniku zlej gospodarki nastąpiło przekroczenie pojemności łowiska. Przy (...)

Order Złotego Jelenia

myśliwski order ustanowiony w 1672 r. przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Wilhelma, ostatniego piasta śląskiego.